Aktualności

Czym jest umowa CETA?

CETA to kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa pomiędzy Unią Europejską, a Kanadą. Zapewnia ono unijnym przedsiębiorstwom wiele atrakcyjnych możliwości prowadzenia działalności w Kanadzie, a także ma się przyczynić do stworzenia w Europie nowych miejsc pracy.

Czytaj dalej

Ustawa o dekomunizacji przestrzeni publicznej

W dniu 1 kwietnia 2016 r. uchwalono ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawa weszła w życie we wrześniu br. Od tego czasu gminy mają 12 miesięcy na dostosowanie nazewnictwa ulic i placów.

Czytaj dalej

Ustawa repatriacyjna

Celem ustawy o repatriacji jest pomoc w powrocie do Polski osobom przebywającym obecnie na terenach azjatyckich byłego Związku Radzieckiego. Wprowadzeniu jej w życie patronuje i aktywnie wspiera pełnomocnik rządu do spraw dialogu międzynarodowego Anna Maria Anders.

Czytaj dalej

Czarny rynek zarejestrowanych kart SIM

Anonimowość we współczesnym świecie to rzadkość. Jedynie telefony na kartę były jak dotąd nie do wykrycia, a w konsekwencji przestępcy pozostawali nieuchwytni. Wobec zagrożenia atakami terrorystycznymi wprowadzono obostrzenia – rejestrację wszystkich kart SIM. Jednak taki nakaz szybko przyczynił się do rozwoju czarnego rynku tego typu kart.

Czytaj dalej

Od przyszłego roku będzie łatwiej stracić prawo jazdy

Według przepisów obowiązujących do końca tego roku, kierowcy o stażu dłuższym niż rok mogą zebrać 24 punkty karne, a niedoświadczeni – 20 punktów, zanim utracą prawo jazdy i będą musieli ponownie zdawać egzamin. Od przyszłego roku jednak przepisy mają być surowsze.

Czytaj dalej

Co dalej z handlem w niedziele?

Już od wielu miesięcy wraca temat zlikwidowania handlu w niedziele. Od czerwca tego roku trwa akcja zbierania podpisów pod przygotowanym przez Solidarność projektem ustawy ograniczającej handel w siódmy dzień, święty według religii rzymskokatolickiej. Aby tym projektem zajął się sejm, do końca sierpnia należy zebrać aż 100 tysięcy podpisów.

Czytaj dalej

Ustawa frankowa

Projekt ustawy frankowej przedstawiony w Kancelarii Prezydenta zakłada, że kredytobiorcy, którzy spłacają lub spłacili kredyt denominowany bądź indeksowany do obcej waluty, otrzymają zwrot kwot pobranych przez bank wskutek zastosowania tzw. spreadu.

Czytaj dalej

Zmiana zakresu tajemnicy lekarskiej

Dnia 5 sierpnia 2016 roku weszła w życie ustawa z 10 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wprowadza ona istotne zmiany, jeśli chodzi o zakres tajemnicy lekarskiej.

Czytaj dalej

„Mała” ustawa reprywatyzacyjna zgodna z konstytucją

Post Image

Dnia 26 lipca br. Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy „małej” ustawy reprywatyzacyjnej za zgodne z konstytucją. Ma ona rozwiązać problem nieruchomości warszawskich objętych tzw. dekretem Bieruta z 1945 r. (na jego mocy przeszły one na własność państwa). Jednak były prezydent Bronisław Komorowski miał zastrzeżenia co do tej ustawy, więc przekazał ją do Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj dalej

Ustawa hazardowa – będą zmiany?

Pod koniec lipca rząd zdecydował, iż czekają nas zmiany w ustawie hazardowej, które wprowadzą m.in. możliwość grania w pokera przez internet czy organizowania gier na automatach poza kasynami objętymi monopolem państwa. Resort finansów szacuje, iż dzięki wejściu tej nowelizacji w życie w ciągu 10 lat polskie państwo może zarobić nawet do 24 mld zł.

Czytaj dalej