Aktualności

Jednolity podatek i kwota wolna od podatku

Plany dotyczące nowych zasad opodatkowania i zwolnienia z podatku zmieniały się już kilkakrotnie. W artykule przedstawiamy sytuację aktualną pod koniec listopada 2016 r.

Czytaj dalej

Upadłość konsumencka coraz bardziej popularna

W 2009 r. w polskim prawie upadłościowym i naprawczym pojawiło się pojęcie upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka umożliwia redukcję lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w przypadku, gdy dług nie był przez osobę zawiniony. O ogłoszeniu upadłości decyduje sąd.

Czytaj dalej

Czym jest umowa CETA?

CETA to kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa pomiędzy Unią Europejską, a Kanadą. Zapewnia ono unijnym przedsiębiorstwom wiele atrakcyjnych możliwości prowadzenia działalności w Kanadzie, a także ma się przyczynić do stworzenia w Europie nowych miejsc pracy.

Czytaj dalej

Ustawa o dekomunizacji przestrzeni publicznej

W dniu 1 kwietnia 2016 r. uchwalono ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawa weszła w życie we wrześniu br. Od tego czasu gminy mają 12 miesięcy na dostosowanie nazewnictwa ulic i placów.

Czytaj dalej

Ustawa repatriacyjna

Celem ustawy o repatriacji jest pomoc w powrocie do Polski osobom przebywającym obecnie na terenach azjatyckich byłego Związku Radzieckiego. Wprowadzeniu jej w życie patronuje i aktywnie wspiera pełnomocnik rządu do spraw dialogu międzynarodowego Anna Maria Anders.

Czytaj dalej

Czarny rynek zarejestrowanych kart SIM

Anonimowość we współczesnym świecie to rzadkość. Jedynie telefony na kartę były jak dotąd nie do wykrycia, a w konsekwencji przestępcy pozostawali nieuchwytni. Wobec zagrożenia atakami terrorystycznymi wprowadzono obostrzenia – rejestrację wszystkich kart SIM. Jednak taki nakaz szybko przyczynił się do rozwoju czarnego rynku tego typu kart.

Czytaj dalej

Od przyszłego roku będzie łatwiej stracić prawo jazdy

Według przepisów obowiązujących do końca tego roku, kierowcy o stażu dłuższym niż rok mogą zebrać 24 punkty karne, a niedoświadczeni – 20 punktów, zanim utracą prawo jazdy i będą musieli ponownie zdawać egzamin. Od przyszłego roku jednak przepisy mają być surowsze.

Czytaj dalej

Co dalej z handlem w niedziele?

Już od wielu miesięcy wraca temat zlikwidowania handlu w niedziele. Od czerwca tego roku trwa akcja zbierania podpisów pod przygotowanym przez Solidarność projektem ustawy ograniczającej handel w siódmy dzień, święty według religii rzymskokatolickiej. Aby tym projektem zajął się sejm, do końca sierpnia należy zebrać aż 100 tysięcy podpisów.

Czytaj dalej

Ustawa frankowa

Projekt ustawy frankowej przedstawiony w Kancelarii Prezydenta zakłada, że kredytobiorcy, którzy spłacają lub spłacili kredyt denominowany bądź indeksowany do obcej waluty, otrzymają zwrot kwot pobranych przez bank wskutek zastosowania tzw. spreadu.

Czytaj dalej

Zmiana zakresu tajemnicy lekarskiej

Dnia 5 sierpnia 2016 roku weszła w życie ustawa z 10 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wprowadza ona istotne zmiany, jeśli chodzi o zakres tajemnicy lekarskiej.

Czytaj dalej