Aktualności

Ustawa o dekomercjalizacji szpitali

Dostępność opieki medycznej to kontrowersyjny temat. Szpitale są zapełnione, a czas oczekiwania na poszczególne zabiegi jest bardzo wydłużony. Wiele szpitali boryka się z kłopotami finansowymi, dlatego często dochodzi do sprzedaży akcji i udziałów placówek medycznych. Dotychczas państwo w żaden sposób nie miało na tym kontroli. Po wejściu ustawy o dekomercjalizacji szpitali ma się to zmienić.

Czytaj dalej

Nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Po burzliwych obradach 7 lipca nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym została przyjęta przez Sejm. Wniosek o odrzucenie ustawy w całości nie został uwzględniony; odrzucono także 44 poprawki klubów Nowoczesnej, PO i PSL.

Czytaj dalej

Zmiana ustawy – Prawo zamówień publicznych

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę 11 lipca br. Ustawa ma na celu zharmonizowanie prawa krajowego z unijnym i uproszczenie procedur zamówień publicznych. Mają one, z wyjątkiem niektórych regulacji, wejść w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj dalej

Ustawa wiatrakowa

W maju br. Sejm uchwalił ustawę o inwestycjach dotyczących elektrowni wiatrowych, zwaną powszechnie „ustawą wiatrakową”. Przewiduje ona, że wiatraki należy stawiać w odległości od domów nie mniejszej niż 10-krotność wysokości tych instalacji. Projekt był autorstwa posłów PiS-u, za ustawą głosowało 239 posłów, przeciwko było 147, a wstrzymało się 16. Pod koniec czerwca ustawę podpisał prezydent […]

Czytaj dalej

Nowa ustawa medialna

„Pomostowa” ustawa medialna została uchwalona 22 czerwca br. Za jej uchwaleniem głosowało 227 posłów, przeciw – 207, wstrzymał się jeden poseł. Została ona poparta przez wszystkich obecnych posłów PIS, trzech niezrzeszonych oraz troje z koła poselskiego WiS. Przeciw byli wszyscy głosujący posłowie z PO, Kukiz’15, Nowoczesnej i PSL.

Czytaj dalej

Ustawa antyterrorystyczna podpisana

Ustawa antyterrorystyczna, uchwalona 10 czerwca br., została podpisana 22 czerwca przez prezydenta Andrzeja Dudę. Zdaniem rządu ma ona zwiększyć bezpieczeństwo i zwiększyć efektywność polskiego systemu antyterrorystycznego. Zgodnie z ustawą, za koordynowanie polityki antyterrorystycznej i zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym będzie odpowiedzialny szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, natomiast za reagowanie na takie zdarzenia i walkę z ich […]

Czytaj dalej

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2017 r.

Zgodnie z ostatnią decyzją rządu, minimalne wynagrodzenie w 2017 roku ma wzrosnąć do 2 tysięcy zł brutto, czyli ok. 1459,47 zł na rękę. Jest to wyższa kwota niż wcześniej zaproponowana przez MRPiPS (1920 zł brutto). Obecnie kwota ta wynosi 1850 zł.

Czytaj dalej

Kary za zwrot „polskie obozy”

W lutym bieżącego roku Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt zmian prawa, które miałyby zapobiegać stosowaniu określeń typu „polskie obozy koncentracyjne”. Projekt przewidywał kary więzienia do 5 lat. Jak argumentował wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, te sformułowania stwarzają fałszywe wrażenie, że to Polska była sprawcą Holokaustu, a zakaz ich używania ma być wyrazem dbałości o dobre imię Polski […]

Czytaj dalej

Brexit – konsekwencje dla Polski

Widmo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nigdy nie było tak bliskie jak teraz. 23 czerwca Brytyjczycy w referendum zdecydują, czy tego chcą i czy są gotowi na ten krok. Jeśli do tego dojdzie, z pewnością poczują to wszyscy członkowie Unii, jednak Polacy szczególnie, gdyż liczba naszych obywateli pracujących na Wyspach jest jedną z najwyższych […]

Czytaj dalej

Kodeks spółek handlowych – zmiany w 2016 roku

Kodeks Spółek Handlowych to akt normatywny, który zawiera przepisy regulujące zasady działania spółek osobowych oraz kapitałowych, nie dotyczy natomiast spółek osobowych (reguluje je Kodeks Cywilny). Ostatnie lata przynoszą znaczące zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych. Dwie ważne nowelizacje wprowadzono w pierwszej połowie 2016 r. Czego dotyczą te zmiany?

Czytaj dalej