Będą zmiany w egzekwowaniu alimentów?

Zmiany w egzkwowaniu alimentów

Szacuje się, że nawet milion polskich dzieci może nie dostawać należnych im alimentów. Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Pracy chcą tak zmienić prawo, by egzekucja tych środków była łatwiejsza niż obecnie.

Polskie więzienia pełne są osób, zwykle ojców, którzy nie płacą zasądzonych alimentów na swoje dzieci, a ok. milion niepełnoletnich obywateli nie otrzymuje należnych im pieniędzy. Ministerstwo Sprawiedliwości i resort pracy chcą to zmienić. W tym celu podjęto prace nad projektem mającym zmienić prawo i uczynić je korzystniejszym dla nieletnich. Uznano, że egzekucja alimentów powinna być prostsza, a zarazem skuteczniejsza niż obecnie.

Uproszczenie zasad ściągania alimentów z rodziców zobowiązanych do ich płacenia wymaga wprowadzenia zmian prawnych zarówno w Kodeksie cywilnym, jak i w Kodeksie postępowania cywilnego. Politycy chcą wpłynąć na przyspieszenie procedur egzekucyjnych poprzez udostępnienie możliwości korzystania z technik informatycznych, takich jak doręczenia elektroniczne, licytacje elektroniczne czy elektroniczne zajęcie wierzytelności z konta bankowego. Ponadto planowana jest rezygnacja z przepisu, według którego osoba posiadająca zaległości alimentacyjne przekraczające 12 miesięcy wpisywana jest do Krajowego Rejestru Dłużników.

Drugi z projektów znajduje się już na etapie opiniowania przez Sąd Najwyższy i prokuraturę generalną, lecz spotyka się z wieloma wątpliwościami. Rzecznik Praw Dziecka uważa, że wycofanie tego przepisu będzie stratą jednego z ważniejszych narzędzi dyscyplinujących rodziców niewywiązujących się ze swoich obowiązków względem potomstwa. Z planowanymi zmianami nie zgadzają się też liczne organizacje wspierające rodziców walczących o uzyskanie zaległych alimentów na rzecz swoich dzieci. Niemniej jednak Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że przepis nie jest skuteczny i nie przekłada się na rzeczywiste podniesienie ściągalności zaległych opłat alimentacyjnych.

Osoby o najtrudniejszej sytuacji materialnej mogą liczyć na wypłatę alimentów ze środków Funduszu Alimentacyjnego. W ten sposób pieniądze trafiają do dzieci, a zalegający z płatnościami rodzic staje się dłużnikiem państwa. Alimenty z funduszu dotyczą jednak wyłącznie tych rodzin, w których dochód na jedną osobę nie przekracza 725 zł miesięcznie. Według części polityków, pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego powinny być wypłacane dzieciom, bez względu na odnotowywany w ich rodzinach dochód per capita.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.