Będą zmiany w prawie handlowym?

Jak odstąpic od umowy kupna?

Rząd szykuje zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych, które mają dostosować przepisy do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Głównym założeniem jest wprowadzenie do porządku prawnego możliwości wykorzystywania nowych technologii.

Projektem zmian zajmuje się Ministerstwo Aktywów Państwowych, które powołało zespół ekspertów do spraw wykorzystania nowych technologii w prawie handlowym. Pierwsze posiedzenie zespołu już miało miejsce. Jego zadaniem jest przygotowanie projektu zmian przepisów prawa handlowego, by te były dostosowane do obecnej rzeczywistości, w której nowe technologie odgrywają coraz większą rolę. Przewodniczącym zespołu został dr hab. Marek Leśniak z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest on zdania, że wprowadzenia takich zmian jest niezbędne z punktu widzenia poprawy funkcjonowania gospodarki, oraz poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Głównym założeniem zmian jest ułatwienie przedsiębiorcom poruszania się wśród zawiłych przepisów i procedur. Po wejściu w życie nowelizacji możliwe będzie na przykład założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet. Aby to zrobić, trzeba będzie skorzystać z przygotowanego wcześniej przez notariusza wzoru wniosku, bez potrzeby wizyty w kancelarii. To rozwiązanie wprowadzane jest również w innych krajach Unii Europejskiej, np. w Niemczech i Hiszpanii, ponieważ wynika ono z unijnej dyrektywy nr 2019/1151.

Zmianie ulegną również obecnie obowiązujące wzorce umów spółek handlowych. Chodzi dokładnie o wzorce umowne, które są rozproszone w różnych przepisach prawa. Taki stan rzeczy powoduje komplikacje i trudności wśród osób zainteresowanych założeniem spółki. Analizie zespołu ekspertów podlegać więc będzie nie tylko Kodeks Spółek Handlowych, ale również ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz jej rozporządzenia wykonawcze. Wszystkie rozwiązania utrudniające życie przedsiębiorcom mają zostać wyeliminowane.

W życie mają wejść także rozwiązania nowe. Jedną z propozycji jest wprowadzenie obrotu udziałami w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Nowe przepisy mają umożliwić dokonywanie tego na odległość. Prace nad projektem mają objąć również kwestię zmiany lub nawet wyeliminowania przepisów nakładających obowiązek złożenia wierzytelności do depozytu sądowego. Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 473 KSH spółki, które są w trakcie wykreślania z rejestru, powinny złożyć do depozytu środki pozwalające na zaspokojenie wierzycieli, którzy jeszcze się nie zgłosili, albo których wierzytelności jeszcze nie stały się wymagalne. Jak pokazuje praktyka sąd nie ma możliwości zweryfikowania tych okoliczności, ani stanu takiego depozytu.
Jeśli zmiany wejdą w życie, będzie to krok w stronę dostosowania przepisów do obecnie istniejących realiów, oraz ułatwienia życia wielu przedsiębiorcom. Prace nad nowelizacją zaczęły się już jakiś czas temu, a obecnie projekt jest na etapie konsultacji społecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.