Będzie zmiana ustawy o OZE?

zmiana przepisów

Projekt wprowadzenia zmian do ustawy o odnawialnych źródłach energii może trafić do Sejmu jeszcze przed wakacjami. Wcześniej jednak musi on pozytywnie przejść etap uzgodnień międzyresortowych. Jakie są założenia tej nowelizacji?

Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii został opracowany przez Ministerstwo Gospodarki i obecnie znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jeszcze przed wakacjami dokument trafi do Sejmu. Warto nadmienić, że ustawa o OZE została zaakceptowana przez niższą izbę polskiego parlamentu, pomimo że różniła się od projektu przygotowanego przez rząd. Dopiero po zakończeniu prac związanych z ustawą, resort gospodarki skonsultował dokument z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a gdy jednostka wskazała słabe punkty ustawy, postanowiono wprowadzić do niej zmiany.

Kwestią sporną w ustawie o OZE jest zapis dotyczący cen odkupienia energii od właścicieli przydomowych solarów. Ustalono, że posiadacze instalacji o mocy nieprzekraczającej 10 kW będą mogli sprzedawać wytworzoną przez siebie energię po cenach gwarantowanych, wyższych od rynkowych. Przy opracowywaniu nowelizacji wzięto natomiast pod uwagę fakt, że zdaniem Komisji Europejskiej najmniejsi producenci energii powinni otrzymywać wsparcie na zasadach zawartych w przepisach o pomocy publicznej. W takiej sytuacji nie obowiązuje konkurencyjna procedura przetargowa, a wsparcie dla wytwórców ma postać taryf gwarantowanych. Pomoc miałaby jednak pozostać zależną od spełnienia szeregu warunków. Trzeba m.in. ograniczyć okres przyznawania pomocy, a wsparcie operacyjne pomniejszyć o sumę przekazaną wcześniej jako pomoc inwestycyjną.

Nie wszyscy jednak podchodzą do nowelizacji równie optymistycznie. Były premier Waldemar Pawlak uważa, że nie należy wprowadzać tak poważnych zmian do ustawy, a właściciele mikroinstalacji produkujących prąd w ekologiczny sposób powinni być bardziej wspierani przez państwo. Jest to tym ważniejsze, że jednym z celów unijnej polityki energetyczno-klimatycznej jest zwiększenie udziału OZE w zużyciu energii nawet do 20%. Celem Polski jest poziom 15,5%. Ze względu na wysokie koszty uruchomienia alternatywnych źródeł energii, ich producenci powinni być dotowani przez rząd, ponieważ samodzielnie mają niewielkie szanse utrzymania swojej działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.