Co dalej z Brexitem?

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej spędza sen z powiek mieszkańcom całej Europy, najważniejszym politykom oraz naszym rodakom mieszkającym na Wyspach, którzy cały czas nie mogą być pewni co do swojego dalszego losu. Decyzja podjęta przez Brytyjczyków już ponad 2,5 roku temu może być brzemienna w skutkach dla całej Europy. W tej chwili głównym problemem staje się nie samo wyjście, a sposób, w jaki zostanie ono dokonane. Scenariuszy jest kilka i właściwie wciąż nie wiadomo, według którego z nich przebiegnie Brexit.

1. Opóźnienie wyjścia z UE

Jednym z wariantów jest opóźnienie lub przełożenie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na inny termin, mimo przegłosowania Brexitu. Nie jest to scenariusz idealny, bowiem zarówno wspólnota, jak i sama Wielka Brytania nadal pozostawałaby w niepewności, co do ewentualnego terminu wyjścia. Z drugiej strony, przełożenie Brexitu na później być może dałoby czas na kolejne negocjacje i lepsze przygotowanie się Zjednoczonego Królestwa do opuszczenia Unii. W takim wariancie jednak termin wyjścia wciąż pozostawałby nieznany, co mogłoby spowodować jeszcze większy chaos.

2. Nowe wybory w Wielkiej Brytanii

To scenariusz wciąż mało prawdopodobny, ale możliwy. Premier Theresa May od momentu objęcia teki Szefa Rządu optowała za stanowczą i szybką procedurą dokończenia Brexitu. Taka postawa przypadła do gustu bardziej konserwatywnym członkom jej partii, lecz mogła zaszkodzić wśród liberałów. Ostatecznie jednak Premier z każdym miesiącem słabła, podobnie jak jej pozycja w Partii. Dalszy brak porozumienia wśród konserwatystów może skutkować koniecznością nowych wyborów w ciągu dwóch lat. Jeżeli wybory wygrałaby inna partia, niechętna Brexitowi, sytuacja mogłaby się jeszcze bardziej zaognić. Z drugiej strony duże szanse na zwycięstwo w dalszym ciągu miałaby partia rządząca. Scenariusze w takim wypadku byłyby dwa. W przypadku zwycięstwa mogłoby nastąpić umocnienie się obecnej Premier na czele swojej partii i rządu. Gdyby jednak wygrana byłaby nieznaczna, partia konserwatywna stanęłaby przed koniecznością wyboru nowego Premiera. A to wszystko może wpłynąć na wydłużenie terminu Brexitu.

3. Ponowne referendum w sprawie wyjścia z UE

Jest też możliwość ponownego referendum, jednak i ona wydaje się dość mało prawdopodobna. Wiązałaby się z koniecznością generowania ogromnych kosztów, a sami Brytyjczycy wydają się być już zmęczeni tematem Brexitu. Z drugiej strony jednak determinacja zwolenników pozostania w UE wydaje się coraz większa, a ponowne referendum dałoby im szanse na ponowne wypowiedzenie się i być może zmianę biegu historii całej Europy.

4. Reaktywowanie umowy

Inną opcją jest przywrócenie do życia umowy wypracowanej z UE przez May. Szansa na to byłaby jedynie wówczas, jeśli zostałaby odrzucona w pierwszym głosowaniu i zaprezentowana w parlamencie ponownie w terminie późniejszym, lecz z kilkutygodniowym zapasem przed datą Brexitu. UE mogłaby wówczas złagodzić najbardziej kontrowersyjne zapisy umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.