Polskie prawo a deklaracja sumienia lekarzy. Czy prof. Chazan łamie prawo?

Doctor Holding Heart

Deklaracja sumienia lekarzy to obecnie jeden z najbardziej kontrowersyjnych, ale i najczęściej poruszanych tematów w mediach. Wielu Polaków twierdzi, że każdy ma prawo żyć zgodnie z własnym sumieniem. Czy jednak deklaracja jest zgodna z prawem?

Owszem, lekarz ma prawo odmówić wykonania zabiegu, jeżeli uważa, że jest ono niezgodne z jego przekonaniami, jednak w takiej sytuacji ma obowiązek wskazania innej placówki lub innego specjalisty, który podejmie się przeprowadzenia stosownych działań. W innym przypadku, jego odmowa i brak wskazania jednostki mogącej udzielić pomocy, nie są zgodne z zapisami prawa. Premier Donald Tusk oficjalnie przyznał, że skoro zawód lekarza nakazuje niesienie pomocy, a niesieniem pomocy bywa także aborcja, to wtedy lekarz ma obowiązek jej wykonania.

Potwierdza to etyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Andrzej Szostek, który podkreśla, że jeżeli nawet wskazanie innej jednostki mogącej dokonać zabiegu nadal jest niezgodne z sumieniem lekarza, to w takiej sytuacji w ogóle nie powinien on wykonywać swojego zawodu. Oczywiście, w największym stopniu dotyczy to lekarzy-ginekologów, którzy najczęściej spotykają się z dylematami etycznymi w sprawach związanych z aborcją, sztucznym zapłodnieniem, a nawet z badaniami prenatalnymi. Niestety, w ich przypadku najzwyczajniej nie ma miejsca na przekonania, ponieważ obowiązuje ich prawo, a zgodnie z nim, mają obowiązek udzielenia pomocy pacjentce, bez względu na to, co sądzą na dany temat. Jeżeli natomiast nie udzielą jej samodzielnie, to zobowiązani są do udzielenia jej w sposób pośredni, właśnie poprzez wskazanie miejsca wykonania zabiegu przez innego lekarza.

Etyk posunął się o krok dalej i zaproponował lekarzom zasłaniającym się deklaracją sumienia, by postulowali o zmianę prawa. Jeżeli uda im się je zmienić, to nie będą musieli martwić się tym, że działają niezgodnie z obecnymi zapisami Kodeksu pracy. Jednocześnie, Andrzej Szostek wspominał, że lekarze mogliby od początku swojej kariery jasno deklarować swoje poglądy, tym samym dając do zrozumienia, jakie zabiegi wykonują, a jakich się nie będą podejmować. Niemniej jednak, wątpliwym byłoby, iż znajdą oni pracę bez większych problemów, ponieważ niewiele jednostek chciałoby zatrudnić specjalistów odmawiających wykonywania części zabiegów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.