Kiedy możliwe jest ograniczenie praw rodzicielskich?

Ograniczenie praw rodzicielskich

fot. Vlada13/bigstockphoto.com

Władza rodzicielska jest to ogół praw i obowiązków ciążących na rodzicach wobec ich dzieci. Przysługuje obojgu rodzicom od narodzin dziecka, a kończy się wraz z osiągnięciem przez nie pełnoletniości. Obejmuje całokształt spraw związanych z dzieckiem i jego wychowaniem, w tym opiekę nad nim, zarządzanie jego majątkiem, reprezentowanie, a decyzje w tym zakresie powinny być podejmowane z uwzględnieniem woli dziecka, o ile jego rozwój umysłowy i stopień dojrzałości na to pozwala.

Rodzice są jednocześnie przedstawicielami ustawowymi dziecka, a każde z nich może w związku z tym samodzielnie podejmować czynności i decyzje związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej.

W pewnych sytuacjach prawa rodziców mogą jednak zostać ograniczone. Może to nastąpić w związku z rozłączeniem rodziców lub w związku z zagrożeniem dobra dziecka. Jedynym organem uprawnionym do wydania takiej decyzji jest sąd, który ogranicza władzę rodzicielską w drodze orzeczenia. W pierwszym przypadku, gdy rodzice pozostają w rozłączeniu, sąd może poszerzyć władzę rodzicielską jednego z nich, kosztem ograniczenia jej drugiemu.

Sąd w swoim orzeczeniu dokładanie określa zakres praw i obowiązków, do których zostają ograniczone prawa jednego z rodziców. Może to być np. prawo do decydowania o przyszłości dziecka, wyborze szkoły, miejsca zamieszkania, miejsca spędzenia wakacji czy też wydania paszportu dla dziecka. Sąd może także przyznać mu prawo do decydowania o sprawach codziennych dotyczących dziecka, a wśród nich do wyboru zajęć pozaszkolnych, sposobu leczenia i wyboru lekarza prowadzącego, wraz z pełnym wglądem do dokumentacji medycznej dziecka.

Jeśli natomiast istnieje zagrożenie dobra dziecka, przez co należy rozumieć zagrożenie jego interesów majątkowych i osobistych, sąd również może orzec ograniczenie władzy rodzicielskiej. Ponadto rodzice mogą zostać przez sąd zobowiązani do określonego postępowania, lub zostać skierowani na specjalistyczną terapię rodzinną lub do instytucji udzielającej innego rodzaju pomocy, jednocześnie wskazując sposób kontroli realizacji wydanego zarządzenia.

Ponadto sąd może określić czynności, które mogą być dokonywane przez rodziców jedynie za jego zezwoleniem, ustanowić nadzór kuratora nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej, skierować małoletnie dziecko do placówki zajmującej się przygotowaniem zawodowym lub sprawującej częściową pieczę nad dziećmi, zarządzić umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, zarząd nad majątkiem małoletniego powierzyć kuratorowi sądowemu.

Wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich należy złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka sądzie rejonowym, a może tego dokonać jeden z rodziców oraz każda inna osoba posiadająca wiedzę o zdarzeniach, które uzasadniają potrzebę zbadania przez sąd czy władza rodzicielska jest sprawowana prawidłowo i czy dobro dziecka nie jest zagrożone.

Postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej może być wszczęte również z urzędu, a w takiej sytuacji sąd zawiadamia rodziców lub rodzica o rozpoczęciu procedury sądowej, co daje im jednocześnie możliwość składania wniosków dowodowych w sprawie.

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej jest zwolniony z opłaty sądowej.

Jeden komentarz

  1. Rafał pisze:

    Witam serdecznie nazywam się Rafał Rogalski potrzebuje pomocy mam synka nazywa się Kuba rzecz w tym ze ja mieszkam w Wielkiej Brytanii  jego matka i on w Warszawie od jakiegoś czasu uniemożliwia mi z nim kontakt ma problemy mieszkaniowe i finansowe nie pracuje udziela tylko korepetycji i ma 600 zł  alimentów nie ma prądu stałego bo jest ściągnięty licznik opiekę przyznali jej ponieważ powiedziała ze nadużywam narkotyków było tak ale to już za mną posiadam mieszkanie stałą pracę dziecko nie rozmawia ze mną przez tel bo mi to uniemożliwia nie mam ograniczeń prawnych co do niego jednak jak dzwonie to albo telefon jest wyłączony albo mówi że Kuba nie chce rozmawiać ale w to nie wierzę bo jak byłem na urlopie nie odpuszcza mnie na krok moja uwagę zwróciło to ze w domu nie wyglądało to najlepiej jedzenie kupuje na bieżąco i nie gotuje obiadów teraz nigdy nie ma jej w domu spotyka się z różnymi panami a Kuba na to patrzy w koło mówi ze brakuje jej pieniędzy mimo to ze sobie kupuje zbędne rzeczy ja też wysyłam jej więcej niż powinienem mieszkanie jest zadłużone na kilka tysięcy i prąd tez i nie wiem co mogę z tym zrobić bardzo proszę o radę serdecznie pozdrawiam Rogalski  Rafał

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.