Koszty uzyskania przychodu twórców

mkabakov/bigstockphoto.com

Koszty uzyskania przychodu definiuje się jako koszty, które twórca ponosi w związku z pozyskaniem przychodu – natomiast nie określa się dokładnie, co wchodzi w skład tych kosztów. Koszty uzyskania przychodu można odliczyć od podatku. Możliwość taka jest niezależna od rodzaju umowy.

W przypadku określonych źródeł przychodu można zastosować ryczałt – 20 lub 50 proc. przychodów. Sytuacje, gdy można sobie odliczyć od podatku taką kwotę, są określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do końca ubiegłego roku z możliwości odliczenia przychodu w wysokości 50 procent można było skorzystać w przypadku przychodów z wykonania utworu lub innego przedmiotu prawa autorskiego lub pokrewnego. Nie było przy tym określone, jakich czynności i rodzajów działalności to dotyczy. Zakres zawodów uprawnionych do odliczeń był więc szerszy. Czasem jednak powstawały wątpliwości interpretacyjne, co można jeszcze uznać za przedmiot prawa autorskiego.

Od 1 stycznia 2018 r. określono rodzaje działalności, które podlegają takiemu opodatkowaniu. Są to:

  • konkretne zakresy działalności twórczej, m.in. literatura piękna, muzyka, sztuki plastyczne, choreografia, architektura, architektura wnętrz, architektura krajobrazu, dziennikarstwo;
  • działalność badawczo-rozwojowa i naukowo-dydaktyczna;
  • działalność publicystyczna;
  • produkcja audiowizualna;
  • działalność artystyczna, m.in. sztuka aktorska i estradowa, reżyseria aktorska i estradowa, sztuka taneczna i cyrkowa.

Przewiduje się, że obecny zapis może również stwarzać rozbieżności interpretacyjne i możliwość kwestionowania niektórych umów przez organy skarbowe. Poza tym kontrowersje budzi wykluczenie niektórych zawodów, które dotychczas podlegały opodatkowaniu na preferencyjnych zasadach.

Jednak sejmowa komisja finansów publicznych pracuje nad projektem noweli, który ma rozszerzyć zakres zawodów uprawnionych do ulgi podatkowej. Przewiduje się uwzględnienie inżynierii budowlanej, tłumaczeń, gier komputerowych oraz działalności naukowej i pracy dydaktycznej na uczelni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.