Międzynarodowe sprawy spadkowe będą prostsze

Międzynarodowe sprawy spadkowe

Spadkobiercy, którym należy się własność zmarłego obywatela innego państwa europejskiego, mogą już spać spokojnie. Nowe przepisy międzynarodowe ułatwiają prowadzenie spraw spadkowych w takich przypadkach.

Od poprzedniego poniedziałku w krajach europejskich obowiązują nowe zasady prowadzenia spraw spadkowych. Wprowadzone zmiany dotyczą sytuacji, w których spadek dotyczy osoby przebywającej w innym kraju. Dzięki temu prawo będzie lepiej chroniło emigrantów, którzy ostatnie lata spędzili z dala od ojczyzny i ich rodziny. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady EU, w jednej sprawie spadkowej obowiązywać będzie jedno prawo, a podziałem spadku zajmie się jeden sąd.

Przyjęty dokument określa, w jakim kraju sąd będzie miał rozstrzygać w poszczególnych sprawach i na mocy jakiego prawa będzie podejmował decyzję. W rezultacie, w sprawę nie będzie trzeba angażować kilku sądów działających w różnych państwach. Decyzja będzie wydawana w krótszym terminie, a prowadzenie postępowania będzie tańsze i mniej problematyczne dla każdej ze stron. Chociaż prawo ma dotyczyć całej Wspólnoty, to jednak nie obejmie spraw spadkowych prowadzonych w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii.

Parlament Europejski zalecił, żeby sprawa spadkowa była prowadzona zgodnie z prawem, jakie obowiązuje w miejscu, w którym znajduje się prowadzący ją sąd. Niemniej jednak, każda osoba będzie mogła zawczasu określić, na mocy którego prawa przeprowadzane ma być postępowanie związane z jej spadkiem. To ważne m.in. dla polskich emigrantów, który w ten sposób mogą zabezpieczyć swoje rodziny. Nawet mieszkając od dawna w innym kraju, mogą ustalić, że ich majątek ma zostać rozdzielony pomiędzy spadkobierców zgodnie z zasadami obowiązującymi w Polsce. Będzie to wygodne dla bliskich pozostających w kraju.

Unia ułatwiła także czynności związane z uznawaniem i wykonywaniem orzeczeń w sprawie spadków wydanych w innych krajach unijnych. Zadecydowano, że obowiązywać będzie Europejskie Poświadczenie Spadkowe, które będzie świadectwem uzyskania spadku. Na terenie całej Wspólnoty będzie miało identyczną formę i ma być uznawane w każdym państwie członkowskim. Wszystko to, zdaniem unijnych ekspertów, ma zwiększyć pewność prawa i przewidywalność sędziowskich decyzji w sprawach spadkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.