Nieuczciwe praktyki operatorów telekomunikacyjnych

olly2/bigstockphoto.com

Zmiana warunków umowy, nieuczciwi przedstawiciele handlowi czy usługi SMS w zawyżonej cenie to tylko niektóre problemy, jakie napotykają niekiedy na swojej drodze klienci podczas kontaktów z operatorami telekomunikacyjnymi. W takiej sytuacji można zgłosić się do instytucji takiej jak UKE.

Okazuje się bowiem, że użytkownik abonamentu telefonicznego czy usługi dostępu do internetu wcale nie jest na straconej pozycji i to niezależnie od tego, z jaką firmą podpisał umowę. Tylko w 2015 roku do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK wpłynęło około 55 tysięcy skarg użytkowników właśnie na nieuczciwe praktyki stosowane przez operatorów komórkowych. Wynika z tego, że coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, jakie prawa im przysługują. W razie problemów z operatorem można zgłosić się m.in. do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Niemal połowa postępowań mediacyjnych przeprowadzanych co roku przez UKE kończy się w sposób pozytywny dla konsumentów.

Na co można złożyć skargę? Głównym problemem są praktyki nieuczciwych przedstawicieli handlowych. Dotyczy to przede wszystkim osób starszych, które nie są bliżej zaznajomione ze sprawami telekomunikacyjnymi. Poza tym często konsumenci skarżą się na zmianę warunków umowy na odległość. Konsultanci telefoniczni podczas rozmowy telefonicznej pomijają elementy, które dla abonenta nie są korzystne przedstawiając tylko same zalety danego rozwiązania. Klient zgadza się na zmianę umowy, a po fakcie okazuje się, że jej postanowienia nie są zgodne z tym, co usłyszał podczas rozmowy telefonicznej. Innym problemem są tzw. usługi SMS Premium, a więc SMS o podwyższonej opłacie. Wielu abonentów takie usługi aktywuje nie czytając wcześniej ich regulaminu. Wiąże się to później niejednokrotnie z bardzo wysokimi rachunkami.  Pozostałe skargi dotyczą najczęściej braku możliwości przyłączenia usługi, braku zasięgu, zaniżonego transferu danych, braku rzetelnej informacji, celowego wprowadzania w błąd, opłat za roaming czy kwestii przeniesienia numeru do nowego operatora.

UKE zajmuje się przede wszystkim postępowaniem mediacyjnym i interwencyjnym. W wyniku takich działań sprawy bardzo często kończą się w sposób korzystny dla konsumenta. Na nieuczciwych operatorów czekają głównie kary finansowe, niejednokrotnie bardzo wysokie, rzędu kilkuset tysięcy złotych. Poza tym Urząd Komunikacji Elektronicznej ściśle współpracuje z innymi organizacjami konsumenckimi oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie poradnictwa i stanowienia prawa. W sprawach trudnych wypowiada się też niekiedy Rzecznik Konsumentów czy Rzecznik Praw Obywatelskich.

Wniosek do UKE może skierować każdy abonament mający jakiekolwiek problemy ze swoim dostawcą usług. Wcześniej musi jednak wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego u danego dostawcy. Postępowanie  tego typu jest jednoinstancyjne, a dostawca ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi.  Jeśli decyzja jest negatywna lub mało satysfakcjonująca, można zgłosić się do UKE z kopią otrzymanego pisma reklamacyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *