Nowe przepisy drogowe – jazda na suwak i korytarz życia

pdsci/bigstockphoto.com

Już od 1 października zaczną obowiązywać nowe przepisy drogowe. Dotyczyć one będą jazdy na suwak oraz tworzenia tzw. korytarzy życia.

Jazda na suwak to tzw. dobry zwyczaj, który jest zalecany na drodze, ale w praktyce kierowcy rzadko się do niego stosują. To się jednak zmieni i jazda na suwak będzie obowiązkowa. Ale to nie koniec zmian w przepisach o ruchu drogowym. Prawnie uregulowane zostanie także tworzenie tzw. korytarzy życia.

Oba te rozwiązania są niezwykle ważne. Obecnie jazda na suwak dla wielu kierowców jest abstrakcją i kojarzy się z upokorzeniem. Mamy problem z wpuszczaniem innych uczestników drogi, którzy zamiast stać w korku na prawym pasie, wyprzedzają lewym pasem, aby następnie włączyć się do ruchu. W tym zakresie mamy niestety do czynienia z agresją drogową, która powoduje znacznie więcej szkód niż korzyści. Celem jazdy na suwak jest rozładowywanie zatorów w miejscach, w których występuje zwężenie drogi. Korzysta z tego wiele krajów europejskich, które już od dawna mają tę kwestię uregulowaną prawnie.

Druga zmiana wiąże się z obowiązkiem zjeżdżania pojazdów do krawędzi pasa w razie wypadku, czyli tworzenia tzw. korytarzy życia. Stosowanie się do tego przepisu ma znacznie ułatwić pojazdom uprzywilejowanym dojazd na miejsce zdarzenia drogowego.

Zmiany te dodatkową umożliwią karanie kierowców, którzy z korytarza życia korzystają jak z pasa do zawracania. Niestosowanie się do wprowadzonych przepisów będzie wykroczeniem. Jeśli ustawodawca nie wprowadzi specjalnych przepisów karnych, to w takich sytuacjach obowiązywać będzie art. 97 Kodeksu wykroczeń: Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3.000 złotych albo karze nagany.

Twórcy projektu zapowiadają, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to nowe przepisy zaczną obowiązywać już od 1 października tego roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.