Nowelizacja ustawy pozwoli firmom oszczędzić nawet 0,5 mld zł rocznie!

Nowelizacja ustawy

Przyjęta przez polski rząd nowelizacja ustawy o akcyzie przyniesie ogromne korzyści firmom energochłonnym. Szacuje się, że rocznie będą one mogły zaoszczędzić nawet 500 milionów złotych! Jak to możliwe?

Polski rząd przyjął nowelizację ustawy o akcyzie, która może przynieść energochłonnym firmom wielkie oszczędności. Jak wyliczyli eksperci, takie przedsiębiorstwo będzie mogło obniżyć swoje rachunki nawet o 500 milionów złotych rocznie. Mniej więcej tyle ubędzie z budżetu państwa. Szacunków dotyczących skutków wprowadzenia w życie nowelizacji dokonali eksperci pracujący dla „Rzeczpospolitej”. Zdania na temat skali oszczędności nie były jednakowe.

O 500 milionach oszczędności dla energochłonnych firm mówił przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu Henryk Kalis. Z kolei reprezentujący firmę EnergSys Bolesław Jankowski wyliczył, że przedsiębiorstwa będą mogły zaoszczędzić na przestrzeni 12 miesięcy wyraźnie mniej, bo ok. 300-400 milionów złotych. Przy okazji podkreślił on, że aktualne wpływy do polskiego budżetu z tytułu akcyzy za energię elektryczną wynoszą ok. 2 miliardów złotych rocznie i potwierdził, że po wejściu w życie nowelizacji, ta suma ulegnie widocznemu zmniejszeniu.

Warto dodać, że nowelizacja ustawy o akcyzie dopuszcza 2 rodzaje preferencji podatkowych. W pierwszym przypadku chodzi o zwolnienie firmy z płacenia akcyzy od energii elektrycznej, która jest wykorzystywana do redukcji chemicznej podczas przeprowadzania procesów elektrolitycznych, metalurgicznych i mineralogicznych. Ta zasada byłaby szczególnie korzystna dla hut stali i metali nieżelaznych, w których ulga objęłaby niemal 100% zużywanej energii. Wyliczono też, że ten typ preferencji podatkowych dotyczyłby niemal 600 przedsiębiorstw, które rocznie zużywają ok. 14,2 TWh prądu.

Jeżeli chodzi o drugi rodzaj preferencji podatkowych, to dotyczą one możliwości ubiegania się o zwrot części akcyzy zapłaconej za energię wykorzystywaną przez firmy energochłonne. Możliwość uzyskania zwrotu miałaby jednak dotyczyć zużycia energii powyżej wskaźnika energochłonności w wysokości 3%. Ulga dotyczyłaby prawie 390 przedsiębiorstw, w których roczne zużycie prądu to ok. 22,8 TWh.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.