Partnerstwo publiczno-prywatne

dizainstock/bigstockphoto.com

dizainstock/bigstockphoto.com

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) to jedna z możliwości realizacji zadań publicznych. Instytucja ta opiera się na współpracy pomiędzy jednostką publiczną, należącą do administracji rządowej czy samorządowej, a podmiotem prywatnym, działającym w sferze usług publicznych i na podstawie długoterminowej umowy o charakterze komercyjnym.

Umowa taka określa, że:

  • partner prywatny musi zrealizować dane przedsięwzięcie za wynagrodzeniem oraz ponieść w całości bądź w części wydatki na jego realizację (prowadzić działalność gospodarczą oraz osiągać zyski);
  • podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu tego przedsięwzięcia (świadczenie usług publicznych).

PPP reguluje ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku – o partnerstwie publiczno-prywatnym. Definiuje ona partnerstwo publiczno-prywatne jako połączenie działań władzy publicznej i prywatnego kapitału na rzecz realizacji zadań, przynależących do tej pory do domeny działalności władzy publicznej.

Podstawą działalności PPP jest podział zadań między sektorem prywatnym oraz publicznym, a także wykorzystanie wiedzy i umiejętności w ten sposób, aby wspólne przedsięwzięcie zrealizować efektywnie (np. budowa lub remont niezbędnej infrastruktury), a ponadto z korzyścią dla społeczeństwa. Dlatego też partnerstwo publiczno-prywatne należy traktować jako z jednej strony narzędzie do wspomagania rozwoju infrastruktury, z drugiej zaś – jako sposób dostarczania obywatelom określonych usług.

Najistotniejszy element tego rodzaju współpracy z punktu widzenia partnera publicznego to przerzucenie na inwestora obowiązku zgromadzenia nakładów (w całości lub części) potrzebnych do zrealizowania przedsięwzięcia lub zapewnienia źródła finansowania wspólnego projektu.

Partnerstwo publiczno-prywatne może obejmować takie dziedziny jak: budownictwo mieszkań na wynajem, edukacja, ochrona zdrowia, parkingi, siedziby władz publicznych, gospodarka komunalna, sektor wodno-kanalizacyjny, komunikacja miejska czy budowa dróg, portów lotniczych, autostrad. Jest ono zatem otwarte na wszelkie dziedziny oraz rodzaje usług, które zgodnie z prawem powinien świadczyć sektor publiczny.

Usługi ze strony PPP przynoszą korzyści związane z pozyskaniem finansowania przez partnera publicznego, poprawę jakości świadczonych społeczeństwu usług i standardu dostępnej infrastruktury.

Partnerstwo publiczno-prywatne zastępuje zatem proces prywatyzacji. W tym przypadku sprywatyzowana zostaje tylko działalność gospodarcza, czyli budowa, finansowanie, eksploatacja oraz zarządzanie przedsięwzięciem inwestycyjnym, natomiast dostępność usług, a także ich jakość pozostaje wciąż w obszarze odpowiedzialności władzy publicznej.

Jeden komentarz

  1. Patryk napisał(a):

    Dzień dobry. Moja sytuacja wygląda następująco. Mój kolega z którym się bardzo dobrze znam był z innymi kolegami i jeden raz w twarz uderzył jednego chłopaka z którym się nie lubią. Był w szpitalu i zgłosił sprawę na policje (tak naprawdę nic mu się nie stało ale wykorzystał sytuacje ze jest wielce poszkodowany). Do bójki jeszcze na policji podał mnie i mojego brata . Przy czym mnie tam w ogóle nie było a brat był w delegacji. Wszystko miało miejsce na początku maja. Na drugi dzień była u mnie policja . Bylem totalnie zaskoczony . Powiedziałem ze nic nie wiem i pojechali. Dwa dni temu dostałem wezwanie dotyczące tej sytuacji. Kolega juz był na przesłuchaniu. Poszkodowany twierdzi ze nas nie widział ale poznał po głosie. Przy czym nigdy w życiu z nim słowa nie zmieniłem. Policjant twierdzi ze ma świadków którzy nas widzieli ale mnie tam nie było a brat był w delegacji. Nadmienię ze poszkodowany to alkoholik i cpun. Namówił sobie dwóch świadków którzy ustalili wspólna wersje. Bet jest lepszej sytuacji bo był w delegacji a ja byłem w domu i mogą to potwierdzić domownicy. Proszę o pomoc co mówić jak się zachować na przesłuchaniu ? Wiem że policja lubi podpuszczac i obiecywać złote góry. Bardzo proszę o pomoc .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.