Pierwszeństwo pieszych na pasach

Wypadki z udziałem pieszych są drugim z najczęściej występujących rodzajów zdarzeń drogowych w Polsce. W roku 2019 było ich niemal 7000 i chociaż to mniej niż w latach wcześniejszych, statystyki wciąż nie są zadowalające. Bezpieczeństwo pieszych na drogach ma zwiększyć nowelizacja przepisów ruchu drogowego przyjęta 22 stycznia 2021 r. Nowe przepisy dotyczące pieszych i kierowców zaczną obowiązywać od 1 czerwca br.

W myśl obecnie obowiązujących przepisów kierowca ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, zbliżając się do przejścia dla pieszych, oraz ustąpienia pierwszeństwa, jeśli pieszy znajduje się na przejściu. Zgodnie z nowym prawem kierujący pojazdem, który będzie zbliżał się do przejścia dla pieszych, zobowiązany będzie do zmniejszenia prędkości, aby zapewnić większe bezpieczeństwo pieszym oraz ustąpienia pierwszeństwa także tym osobom, które dopiero wchodzą na jezdnię. Wymusza to na kierowcach konieczność jeszcze dokładniejszego obserwowania otoczenia. Nie będzie również miejsca do interpretacji, tak jak to bywało w przypadku dotychczas obowiązujących przepisów, bo niezależnie od tego, czy pieszy, stojąc na skraju chodnika, dopiero zamierzał wejść na jezdnię, czy postawił już na niej stopę, kierowca będzie miał obowiązek go przepuścić.

Należy zaznaczyć, że zasady te nie dotyczą torowisk tramwajowych, ze względu na kilkukrotnie dłuższą drogę hamowania tramwaju w porównaniu z samochodem jadącym tą samą prędkością. Piesi, którzy dopiero wchodzą na torowisko, nie będą mieli pierwszeństwa przed tramwajem.

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym reguluje również zachowanie pieszych przechodzących przez jezdnię lub torowisko. W obydwu przypadkach pieszy nie będzie mógł korzystać z telefonu komórkowego ani innych urządzeń elektronicznych, np. tabletów, które rozpraszałyby jego uwagę. Osoby, które podczas przechodzenia przez ulicę rozmawiają przez telefon lub wpatrzone są w ekran pisząc smsy, niejednokrotnie przyczyniają się do wypadków drogowych, gdyż nie zachowują należytej ostrożności. Zakaz używania telefonów komórkowych podczas jazdy już od dawna obowiązuje kierowców, a od 1 czerwca dotyczyć będzie również pieszych przechodzących przez ulicę.

Czas wejścia w życie zmian w przepisach ruchu drogowego od momentu ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw został wydłużony, aby wiadomość o zmianach, które zaczną obowiązywać w połowie roku, miała szansę dotrzeć do jak największej liczby osób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.