Płaca minimalna bez dodatku stażowego?

MattZ90/bigstockphoto.com

To przesądzone. Już od 1 stycznia 2020 roku ustawa o wynagrodzeniu minimalnym zostanie zmieniona! Dodatek stażowy przestanie być wliczany w płacę minimalną. Długoletni pracownicy w końcu zostaną docenieni. Projekt uwzględniający zmiany w ustawie został przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Potrzebne zmiany

Pracownicy z długim stażem pracy do tej pory czuli się traktowani niesprawiedliwie. Ich pensja wynosiła bowiem tyle samo co osób, które dopiero zaczynały pracę. Gdzie w tym wszystkim uznanie za zdobyte przez lata doświadczenie? Za wieloletnią lojalność wobec pracodawcy? Na szczęście już od 1 stycznia 2020 roku pracownikom sektora finansów publicznych przysługiwać będzie wypłata dodatku stażowego. Przyznawany on będzie osobom, które przepracowały dłuższy okres czasu.

Dodatek stażowy – dla kogo?

Beneficjentami dodatku stażowego będą pracownicy budżetówki, a zatem przede wszystkim:

  • nauczyciele,
  • pracownicy sądu,
  • pracownicy prokuratury,
  • żołnierze zawodowi,
  • funkcjonariusze,
  • pielęgniarki,
  • urzędnicy,
  • kolejarze.

Pracodawcy, którzy udzielają zatrudnienia w powyższych zawodach będą musieli obowiązkowo wypłacać doświadczonym pracownikom dodatkowe pieniądze. Pozostali przedsiębiorcy również będą mogli przyznawać dodatek stażowy zatrudnionym osobom. W innych sektorach działalności nie będzie to jednak obowiązkowe świadczenie.

Jaka wysokość dodatku stażowego?

To zależy. Dodatek ten będzie determinowany przez wiele czynników (np. stanowisko, staż pracy itd.). Już teraz jednak wiadomo, że za 5 lat pracy będzie przysługiwała kwota dodatku stażowego wynosząca 5% wynagrodzenia. Każdy kolejny rok pracy będzie powodował wzrost tej kwoty o dodatkowy 1%. A zatem za 6 lat pracy przysługiwało będzie 6%, za 7 lat – 7%, za 8 lat – 8% itd. Dodatek stażowy nie będzie jednak mógł być wyższy niż 20% zasadniczego wynagrodzenia. Wyjątek stanowią nauczyciele, którym świadczenie to przysługuje już po 4 latach pracy.

Regulacje nie dotyczą pracodawców, którzy działają w innych sektorach niż budżetówka. Oni, jeżeli zdecydują się przyznawać swoim pracownikom dodatki za wysługę lat, będą mogli sami określić ich wysokość.

Dodatek stażowy – zasady wypłacania

Świadczenie będzie musiało być wypłacane łącznie z zasadniczym wynagrodzeniem. Pracownik, który właśnie nabył prawo do dodatku stażowego powinien otrzymać go razem z pensją za kolejny miesiąc. W taki sam sposób liczy się moment, w którym następuje coroczny wzrost dodatku.

Świadczenie to musi być wypłacane również za okres, gdy pracownika nie będzie w pracy ze względu na chorobę bądź konieczność opieki nad dzieckiem (lub innym członkiem rodziny). Dodatek przysługuje też wtedy, gdy zatrudniony pobiera pieniądze z ZUS-u. Niestety nie jest przyznawany kobietom, które są na urlopie macierzyńskim.

Na dodatek stażowy czekali wszyscy pracownicy sektora finansów publicznych. Ma on być formą uznania za przepracowane lata i zdobyte doświadczenie. A zatem po 5 latach zatrudnienia każdy pracownik budżetówki będzie uprawiony do otrzymania dodatku w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego. Każdy kolejny rok pracy spowoduje wzrost tej kwoty o kolejny 1%.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.