Porady prawne

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Jeśli zamierzamy zmienić sposób użytkowania lokalu budowlanego, należy zgłosić to do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Zgłoszenia takiego dokonać można podczas wizyty w urzędzie, listownie, lub elektronicznie.

Czytaj dalej

Podział mieszkania na odrębne lokale

Podział mieszkania na odrębne lokale jest rozwiązaniem spotykanym wśród osób kupujących mieszkania na wynajem, ale nie tylko. Może być to sposobem na utworzenie małym kosztem dwóch niezależnych mieszkań. O ile oczywiście pozwalają na to warunki techniczne oraz sytuacja prawna nieruchomości.

Czytaj dalej

Hotel, motel, pensjonat… – jaka jest różnica?

Gdy szukamy noclegu na wyjazd, możemy natknąć się na różne nazwy obiektów turystycznych. Rozróżnienie między nimi jest kwestią standardu i wielkości, ale też często grupy docelowej, do której jest skierowana oferta. Niektóre obiekty turystyczne są zdefiniowane w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych i muszą spełniać określone wymogi. Przedstawiamy pokrótce najważniejsze […]

Czytaj dalej

Jak wykreślić hipotekę przymusową?

Hipoteka przymusowa to zabezpieczenie wierzytelności na nieruchomości, które nie wymaga zgody dłużnika. Ustanawiana jest na podstawie wniosku wierzyciela wraz z tytułem uprawniającym do egzekucji. Po spłaceniu wierzytelności hipotekę należy wykreślić z księgi wieczystej.

Czytaj dalej

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

W sytuacji, gdy nasze plany zostają zakłócone przez odwołanie lub opóźnienie lotu, możemy się ubiegać o odszkodowanie. Jak możemy o nie wnioskować i co można zrobić, gdy przewoźnik uchyla się od odpowiedzialności? Te i inne kwestie omawiamy w artykule poniżej.

Czytaj dalej

Zwierzę po śmierci właściciela – aspekty prawne

Polskie prawo jest bardzo niedoskonałe, jeśli chodzi o zabezpieczenie losu zwierząt po śmierci właściciela. Jeśli właściciel nie zadba zawczasu, by zapewnić zwierzakowi opiekę na wypadek takiego zdarzenia, konsekwencje mogą być dramatyczne.

Czytaj dalej

Domniemanie doręczenia

Pisma sądowe są często doręczane pocztą. Zdarza się, że adresaci ich nie odbierają – czy to wskutek sytuacji losowych (np. pobytu poza miejscem zamieszkania), czy to celowo (w przekonaniu, że unikną konsekwencji). Jednak nieodebranie przesyłki również ma skutki prawne, co do czego wiele osób nie ma świadomości.

Czytaj dalej

Rękojmia a reklamacja

Reklamacja jest to żądanie klienta skierowane do wykonawcy lub sprzedawcy, mające ścisły związek z nieprawidłowo wykonaną usługą lub z niezadowalającą jakością zakupionego towaru. Może być to żądanie naprawy lub wymiany towaru czy usługi, albo zwrot całości lub części kwoty zapłaconej tytułem wynagrodzenia.

Czytaj dalej

Copyright trolling

Zjawisko copyright trollingu jest stosunkowo nowe – zostało nagłośnione kilka lat temu. Początkowo pojęcie trollingu odnoszono głównie do działań polegających na uzyskaniu patentu lub zarejestrowaniu znaku towarowego w celu ścigania innych za naruszenia i czerpania z tego korzyści finansowych. Obecnie pojęcie to jest częściej stosowane w odniesieniu do praw autorskich.

Czytaj dalej

Prawa pracownika dotyczące urlopu

Prawo do urlopu to jedno z podstawowych praw pracowniczych. Jest konstytucyjnym prawem obywatelskim, gwarantowanym przez art. 66 Konstytucji RP. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Czytaj dalej