Porady prawne

Opłata reprograficzna

Opłata reprograficzna jest doliczana do ceny kopiarek, skanerów, nagrywarek i innych urządzeń służących do kopiowania, a także do cen czystych nośników (np. płyt CD i papieru do kserowania). Dotyczy tych urządzeń i nośników, które są wykorzystywane do kopiowania utworów przez osoby fizyczne. Chodzi tu o tzw. dozwolony użytek – kopiowanie legalnie pozyskanych utworów do własnych […]

Czytaj dalej

Partnerstwo publiczno-prywatne

Post Image

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) to jedna z możliwości realizacji zadań publicznych. Instytucja ta opiera się na współpracy pomiędzy jednostką publiczną, należącą do administracji rządowej czy samorządowej, a podmiotem prywatnym, działającym w sferze usług publicznych i na podstawie długoterminowej umowy o charakterze komercyjnym.

Czytaj dalej

BlaBlaCar – czy wspólne podróżowanie jest zgodne z prawem?

Post Image

Carpooling, czyli idea wspólnych przejazdów, cieszy się u nas coraz większą popularnością. Z  BlaBlaCar każdego miesiąca korzysta ponad milion osób. Nic w tym dziwnego – podróżowanie w taki sposób jest tańsze, szybsze oraz bardziej komfortowe od tradycyjnych form. Jednak czy idea współdzielenia kosztów podróżowania bez odprowadzenia podatku jest zgodna z prawem? Temat ten bierzemy pod […]

Czytaj dalej

Nękanie lokatorów

Post Image

Media już wielokrotnie podejmowały temat właścicieli kamienic, którzy kupili je z myślą o modernizacji i sprzedaży nowych mieszkań lub wyburzeniu, a następnie postawieniu nowego budynku. Nie mogąc porozumieć się z lokatorami swoich nieruchomości, nękali ich w sposób bezpośredni, np. przez przeprowadzanie długich, niepotrzebnych remontów, usuwanie drzwi oraz okien we wspólnej część budynku czy też odcinanie […]

Czytaj dalej

Jak działa System Dozoru Elektronicznego

Post Image

System Dozoru Elektronicznego jest alternatywą w odbywaniu kary dla osób skazanych na karę pozbawienia wolności do jednego roku, po uprzednio uzyskanej zgodzie sądu penitencjarnego. Odbywanie takiej kary w więzieniu jest z pewnością dolegliwością surowszą i wiąże się z nią bezwzględna izolacja skazanego, jednak polskie prawo dopuszcza również odbycie jej w łagodniejszej postaci.

Czytaj dalej

Jak zgłosić reklamację używanego auta?

Post Image

Osoby kupujące samochody używane często tkwią w przekonaniu, że taka transakcja obarczona jest wyższym ryzykiem niż zakup auta prosto z salonu, a to z powodu braku prawa do reklamacji. Nie jest to jednak myślenie słuszne, gdyż kupującemu auto używane również przysługuje takie uprawnienie

Czytaj dalej

Jak pracodawca ma prawo monitorować pracowników?

Post Image

Coraz więcej pracodawców wprowadza monitoring w miejscu pracy. Czy jest to legalne? Co może zrobić pracownik, gdy jego prawo do prywatności zostaje złamane?

Czytaj dalej

Kiedy zleca się badania DNA?

Post Image

Każde postępowanie sądowe wymaga przedstawienia dowodów w danej sprawie. W większości przypadków wystarczające okazują się zeznania świadków i zgromadzone w trakcie procesu lub wcześniejszego dochodzenia materiały. W bardzo często prowadzonych sprawach rodzinnych i około rodzinnych – ustalenie praw rodzicielskich, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, podział majątku i tym podobne, zazwyczaj przedstawiane dowody mogą okazać się niewystarczające.

Czytaj dalej

Jak zachować się w przypadku kolizji drogowej?

Post Image

Stłuczka samochodowa jest zdarzeniem mocno stresującym, co może spowodować brak racjonalności w naszym zachowaniu po wypadku, a niewykonanie niektórych czynności może skutkować później przykrymi konsekwencjami. Warto więc zapoznać się z zasadami postępowania w takim przypadku, ponieważ prawdopodobieństwo, że prędzej czy później będziemy uczestnikami kolizji drogowej jest stosunkowo wysokie.

Czytaj dalej

Jakie uprawnienia ma prokurent?

Post Image

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, które może zostać udzielone wyłącznie w imieniu przedsiębiorcy do reprezentowania interesów jego firmy. Uprawnienie to przysługuje jedynie przedsiębiorcy podlegającemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców, czyli Krajowego Rejestru Sądowego, w którym informacja taka jest ujawniana.

Czytaj dalej