Porady prawne

Zatrzymanie obywatelskie: tak, ale.. są i konsekwencje

Post Image

Chociaż nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, to wszyscy mamy prawo do łapania przestępców i stawiania ich przed policją. Musimy się jednak stosować do określonych zasad, których złamanie grozi nieprzyjemnymi konsekwencjami.

Czytaj dalej

Zasady zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Post Image

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest jedną z form pozyskiwania pracowników, upowszechnianą między innymi przez ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*. Uregulowana określonymi przepisami, niesie za sobą korzyści zarówno dla niepełnosprawnych poszukujących pracy, jak i dla osób ich zatrudniających.

Czytaj dalej

Komu lekarz może udzielić informacji o stanie zdrowia pacjenta?

Post Image

Obowiązek informowania o stanie zdrowia pacjenta nałożony na lekarzy wynika z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 roku. Na podstawie jej przepisów lekarz zobowiązany jest do udzielenia pacjentowi informacji o stanie jego zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, wynikach […]

Czytaj dalej

Kiedy elektroniczny dozór jest możliwy?

Post Image

Możliwość wykonywania wyroku w postaci dozoru elektronicznego wynika z ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego z dnia 7 września 2007 r. Orzeczoną karę skazany odbywa w mieszkaniu wskazanym przez sąd do odbywania kary.

Czytaj dalej

Rękojmia a wady ukryte samochodu

Post Image

Zakup nowego samochodu prosto z salonu wiąże się automatycznie z gwarancją udzielaną przez producenta, jednak jest to wydatek dużo większy niż zakup auta tej samej klasy na rynku wtórnym. Z tego powodu zdecydowana większość kupowanych w Polsce aut pochodzi z tzw. „drugiej ręki”, co oznacza, że zostały zakupione od dotychczasowego właściciela.

Czytaj dalej

Jak wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Post Image

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop jest formą wynagrodzenia przysługującego pracownikom, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany, a którzy nie zdążyli wykorzystać w całości przysługującego im urlopu wypoczynkowego.

Czytaj dalej

Jak mogą kupić mieszkanie osoby niespokrewnione?

Post Image

Kredyty hipoteczne kojarzą się z produktem bankowym przeznaczonym dla singli lub małżeństw chcących kupić wymarzone cztery kąty. Jednak, aby wziąć z kimś kredyt hipoteczny, nie jest konieczne pozostawanie w związku małżeńskim, ani też żadnym innym związku, gdyż usługa ta jest dedykowana także dla pozostałych osób, które po prostu chcą podzielić się ciężarem związanym ze spłatą […]

Czytaj dalej

Plagiat i jego konsekwencje

Post Image

Plagiat – jest to termin pochodzący z języka prawniczego, obejmujący swym zakresem prawa autorskie, polegający na posłużeniu się cudzym utworem lub jego częścią i przypisanie sobie jego autorstwa, ukrywając jednocześnie jego rzeczywiste pochodzenie.

Czytaj dalej

Kiedy możliwe jest ograniczenie praw rodzicielskich?

Post Image

Władza rodzicielska jest to ogół praw i obowiązków ciążących na rodzicach wobec ich dzieci. Przysługuje obojgu rodzicom od narodzin dziecka, a kończy się wraz z osiągnięciem przez nie pełnoletniości.

Czytaj dalej

Kiedy możesz stracić prawo jazdy?

Post Image

  Ze względu na utrzymującą się zatrważającą liczbę wypadków drogowych z udziałem kierowców, posłowie stale szukają sposobów, by zwiększyć bezpieczeństwo na drogach.

Czytaj dalej