Prezydent podpisał ustawę o nowelizacji KRS

zmiana przepisów

Kilka dni temu prezydent Bronisław Komorowski podpisał długo wyczekiwaną nowelizację ustawy o KRS. Nowelizacja czyści KRS z podmiotów martwych i odciąża sądy rejestrowe przyczyniając się tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Cała nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym została przyjęta przez sejm już 7 listopada i co ważne: decyzją niemal jednogłośną, natomiast prezydent Bronisław Komorowski podpisał ją dopiero teraz. Ustawa ma się bezpośrednio przyczynić do poprawy funkcjonowania KRS i zwiększenia jego wiarygodności w oczach Polaków.

W uzasadnieniu do nowych przepisów, które właśnie wchodzą w życie podkreślano przede wszystkim konieczność wyeliminowania z Krajowego Rejestru Sądowego tzw. podmiotów martwych, czyli tych, które wciąż widnieją w bazie KRS, ale nie wykonują już obowiązków rejestrowych, nie prowadzą działalności i nie posiadają majątku. Takie podmioty sprawdzane przez kontrahentów w bazie KRS wydawały się „istnieć”, podczas gdy faktycznie ich nie było i mogły być polem do nadużyć. Od teraz każdy taki przypadek będzie wyeliminowany z rejestru, co z pewnością wpłynie na większe bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i poprawę zaufania przedsiębiorców do danych umieszczanych w rejestrze.

W każdej pojedynczej sytuacji, gdy zaistnieje podejrzenie, że podmiot jest martwy sąd rejestrowy będzie wszczynał postępowanie ustalające i jeśli okaże się, że rzeczywiście firma nie wykonuje już działalności i nie ma majątku zbywalnego – zostanie wykreślony z rejestru.

Co ważne, nowelizacja ustawy o KRS przewiduje również nieodpłatne nabycie przez Skarb Państw mienia takich martwych podmiotów, które nie zostały przerejestrowane z dniem 1 stycznia 2016. Ewentualne roszczenia wierzycieli będą wygasać do 1 roku od chwili przejęcia mienia przez Państwo.

Wnioskodawcy zmian w ustawie podkreślają również fakt, że poprawi ona funkcjonowanie samych sądów rejestrowych i wyeliminuje te postępowania, które nie są efektywne i narażają na starty finansowe.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2015.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.