Rekordowy wzrost płacy minimalnej w 2019 r.

Nosnibor137/bigstockphoto.com

W 2019 roku zapowiadany jest rekordowy wzrost płacy minimalnej. Ma ona wzrosnąć o 117 zł i wynosić ma 2217 zł brutto oraz 14,50 zł za godzinę dla zleceniobiorców i samozatrudnionych. Niestety kwota ta nie satysfakcjonuje ani pracodawców, ani związków zawodowych.

Pracodawcy podkreślają, że kwota ta jest wystarczająca, natomiast związki zawodowe uważają, że powinna być jeszcze większa. Pracodawcy apelują, aby kwota ta nie zwiększała się, gdyż będą zmuszeni ograniczać przyjmowanie do pracy osób z niższymi kwalifikacjami oraz młodych, a co za tym idzie utrudniać też aktywizację zawodową. Problemy z zatrudnieniem na wyższych stawkach będą miały także małe firmy oraz lokalne rynki pracy, a także branże, które są słabiej wynagradzane, takie jak hotelarstwo czy turystyka.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrosną także świadczenia i zobowiązania powiązane z wysokością minimalnego wynagrodzenia. Wzrośnie m.in. maksymalna wartość odprawy z tytułu zwolnień grupowych, odszkodowania z tytułu mobbingu czy dyskryminacji, a także dodatek za pracę w nocy.

Zdaniem związków zawodowych nie są ważne liczby bezwzględne, lecz relacja najniższej pensji do tej przeciętnej. Jak się okazuje, przeciętna pensja rośnie, a różnica między średnim a najniższym wynagrodzeniem rośnie, a nie maleje. Związki chcą dążyć do sytuacji, w której płaca minimalna osiągnie poziom 50 proc. średniego wynagrodzenia.

Podwyżkę tę gwarantuje ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 847 ze zm.). W 2018 r. najniższe wynagrodzenie miało stanowić 47,2 proc. przeciętnej płacy. Ale okazuje się, że prognoza średniej pensji była niedoszacowana i zgodnie ze zaktualizowaną wersją najniższe wynagrodzenie stanowi 46,5 proc. przeciętnej płacy. W 2018 roku podwyżka przewidziana przepisami musiała wynieść co najmniej 50 zł. Ekonomiści tłumaczą tak wysoki wzrost płac niedoszacowaniem inflacji w zeszłym roku.

Propozycję wysokości przyszłorocznej płacy minimalnej rząd ma za zadanie przedstawić do 15 czerwca br. Możliwe jest, że w sprawie podwyżki wcześniej dojdą do porozumienia związki zawodowe oraz organizacje pracodawców. Obie strony muszą przedstawić swoje ostateczne stanowiska. Jeżeli nie dojdą do porozumienia, obie strony przekażą własne propozycję. Ostatecznie wysokość minimalnej płacy musi zostać opublikowane w rozporządzeniu rządu, które musi zostać wydane do 15 września.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.