Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie

Jak napisać pozew rozwodowy? Pobierz darmowy, przykładowy formularz do wypełnienia.

Czytaj dalej

Czym jest intercyza?

Post Image

Umowa majątkowo-małżeńska, potocznie zwana intercyzą, zawierana jest między małżonkami lub osobami, które zamierzają zawrzeć związek małżeński. Prowadzi do ustanowienia, innego niż ustawowy, majątkowego ustroju małżeńskiego. Małżeńskie ustroje majątkowe regulowane są przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Czytaj dalej

Prawo do zachowku

Post Image

Dziedziczenie na podstawie testamentu ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. W testamencie tym spadkodawca dowolnie rozdysponowuje swój majątek wskazując osoby z najbliższej rodziny, jak i niespokrewnione. W przypadku, gdy spadkodawca zapisze cały majątek obcej osobie, z pominięciem najbliższej rodziny i o tym fakcie dowiedzą się w trakcie postępowania spadkowego, mają prawo do zachowku.

Czytaj dalej

Jakie konsekwencje ma separacja?

Post Image

Związek małżeński jest to wspólnota duchowa, fizyczna i gospodarcza. Ustanie któregokolwiek elementu tej wspólnoty, bez uzasadnionej okoliczności życiowej, jest przejawem rozkładu. Gdy trudno liczyć na jakąkolwiek poprawę pojawia się pytanie – rozwód, czy może separacja?

Czytaj dalej

Na czym polega unieważnienie małżeństwa?

Post Image

Termin „unieważnienie małżeństwa”, czyli ustanie małżeństwa, w praktyce oznacza zniweczenie wszystkich skutków małżeństwa od daty wydania orzeczenia prawomocnym wyrokiem sądu. Wyjątek stanowią dzieci pochodzące z małżeństwa unieważnionego, które zachowują swój dotychczasowy status.

Czytaj dalej

Sądowe ustalenie ojcostwa

Post Image

Z roku na rok do sądów trafia coraz więcej wniosków o ustalenie ojcostwa. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy dziecko nie pochodzi ze związku małżeńskiego bądź istnieją poważne przesłanki, że ojcem dziecka nie jest obecny prawny partner kobiety. Sprawy takie nie zawsze są łatwe do rozstrzygnięcia, szczególnie w momencie, gdy wskazany przez kobietę mężczyzna nie przyznaje […]

Czytaj dalej

Prawo do opieki nad dzieckiem

Post Image

W przypadku rozpadu związku małżeńskiego, a co za tym idzie wydaniem orzeczenia o rozwodzie, istotną kwestią należącą do sądu jest rozstrzygnięcie, kto i w jaki sposób będzie wykonywał władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi. Przyjęcie ugody Jeżeli oboje małżonkowie rozstają się w zgodzie oraz zawarli porozumienie co do sprawowania władzy rodzicielskiej nad potomstwem, wtedy sąd, zgodnie […]

Czytaj dalej

Sądowy podział majątku

Post Image

Sądowy podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej jest zazwyczaj jednym z najtrudniejszych etapów postępowań rozwodowych. Wiele osób, także nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie roszczenia mogą składać przed sądem. Prowadzi to często do nieporozumień oraz wielu wątpliwości.

Czytaj dalej

Jak napisać pozew o alimenty?

Post Image

  Alimenty, zwane również obowiązkiem alimentacyjnym, pozwalają na zapewnienie środków do utrzymania rodziny tym, którzy sami nie są w stanie zaspokoić własnych życiowych potrzeb. W celu ich uzyskania należy złożyć pozew o odpowiedniej treści we właściwym sądzie.

Czytaj dalej

Jak napisać pozew rozwodowy?

Post Image

Decydując się na małżeństwo, nawiązujemy szczególną więź prawną. Według polskiego prawa oraz dominującej w naszym kraju religii, czyli chrześcijaństwa, podstawową cechą małżeństwa jest jego nierozerwalność. Dlatego też ten z założenia trwały stosunek może być trudny do rozwiązania.

Czytaj dalej