Tarcza antykryzysowa 3.0

aruba200/bigstockphoto.com

Wiele sektorów gospodarki zostało praktycznie unieruchomionych w czasie pandemii, przez co rząd zmuszony jest do podejmowania szybkich działań. W sejmie uchwalono więc kolejną odsłonę tzw. tarczy antykryzysowej, bowiem do projektu zostało zgłoszonych aż 72 poprawek. Jakie branże dostaną wsparcie od państwa?

Główne założenia

Ustawa nosząca nazwę tarczy antykryzysowej 3.0, wprowadzona przez epidemię koronawirusa ma złagodzić efekty kryzysu gospodarczej i pomóc przedsiębiorcom w utrzymaniu dotychczasowych biznesów. Głównym celem tzw. tarczy antykryzysowej jest więc ratowanie polskich firm i miejsc pracy poprzez wsparcie dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami zamrożenia gospodarki, zamknięcia zakładów pracy czy spadku popytu na wiele usług i produktów.

Poprawki w wersji 3.0

Przepisy uwzględnione w nowej tarczy zakładają m.in. dofinansowanie Agencji Rozwoju Przemysłu na kwotę 900 mln zł. Całość ma zostać przeznaczona na wsparcie przedsiębiorców, a w tym przede wszystkim na zwiększenie inwestycji, które przeprowadzają firmy. Przewidziano również zwolnienie z opłacania składek ubezpieczenia dla osób prowadzących działalność gospodarczą, których przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego średniego wynagrodzenia miesięcznego brutto w obecnym roku, ale ich dochód w lutym nie był wyższy niż 7 tys. zł.

Istotnym elementem tarczy antykryzysowej 3.0 jest też większa ochrona osób posiadających pożyczki, kredyty i inne zobowiązania. W kilku sytuacjach wprowadzono na przykład możliwość wykorzystania klauzuli dotyczącej stwierdzenia nieważności umowy. Ponadto do 24 maja przedłużono możliwość korzystania z dodatkowego zasiłku macierzyńskiego. Mogą z niego skorzystać rodzice, którzy ze względu na zamknięcie żłobków, szkół i przedszkoli muszą sprawować opiekę nad dziećmi.

W nowelizacji ustawy znalazł się również zapis o wykreśleniu przepisów, które dotyczyły Karty Nauczyciela. Poprawka ta została naniesiona przez KO i Lewicę i ostatecznie została uznana przez Izbę. Kontrowersyjny wydaje się zapis, który mówi o uiszczaniu daniny w wysokości 1,5 proc. przychodu z opłat umożliwiający korzystanie z usług medialnych. Przychód miałby zostać przeznaczony na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Wsparcie otrzyma również przemysł drzewny. W ustawie znalazł się zapis o braku naliczania odsetek w razie wszelkiego rodzaju opóźnień w transakcjach. W ramach tego zapisu można również bez jakiejkolwiek kary umownej zrezygnować z kupna zamówionego wcześniej drewna. Również Polski Związek Łowiecki dostał swoje miejsce w ustawie. Wszelkie dochody z działalności PZŁ oraz kół łowieckich zostaną przeznaczone zostaną na walkę z wirusem. Ustawa nie pominęła także transportu. Operatorzy specjalizujący się w transporcie kolejowym pasażerów oraz przewoźnicy autobusowi również otrzymają wsparcie. Z ustawy wynika, że podniesiono z kwoty 1 zł do kwoty 3 zł dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych do tzw. 1 wozokilometra. Wszystko oczywiście w ramach użyteczności publicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.