Telemarketing bez zgody nadal prawie bezkarny

TeroVesalainen/bigstockphoto.com

Już cztery lata temu zaostrzono przepisy dotyczące marketingu bezpośredniego. Zgodnie z nimi, telefony, e-maile i SMS-y o treści reklamowej wykonywane bez zgody konsumenta są nielegalne. Okazuje się jednak, że mimo zakazu praktyki te są kontynuowane, a konsumenci często nie wiedzą, jak się przed nimi bronić.

Od 2014 r. zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu bezpośredniego, o ile abonent bądź użytkownik końcowy nie udzielił na to zgody. Klienci zwykle łączą niechciane telefony z pozyskaniem ich danych osobowych, więc oczekują, że firma prowadzaca telemarketing zaprzestanie ich przetwarzania. Telemarketerzy często się tłumaczą, że wcale nie mają danych osoby, do której dzwonią, tylko system losowo wybrał numer. Jednak nie jest to żadnym usprawiedliwieniem. Takie losowe wybieranie numeru odbywa się bez zgody klienta, gdyż firma nie ma jak jej uzyskać bez wcześniejszego telefonu; jest więc automatycznie nielegalne.

Niechciany marketing bezpośredni można zgłosić do Urzędu Telekomunikacji Elektronicznej. Okazuje się jednak, że wiele osób o tym nie wie albo nie ma na to czasu. W rezultacie takich skarg jest niewiele – według informacji podanych przez Gazetę Prawną, w 2017 r. było ich trochę ponad 100, a w pierwszej połowie 2018 r. – 68.

Jeśli chodzi o konkretne konsekwencje niestosowania się do zakazu, dotychczas nałożono kary tylko na dwa podmioty, i to przy okazji innych postępowań przeciwko nim. Pierwszy przypadek to Polska Grupa Telekomunikacyjna SA, działająca pod marką Telefonia Polska Razem. Głównym zarzutem było wprowadzenie w błąd i doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzania mieniem poprzez podszywanie się pod innych operatorów i nakłanianie do podpisywania niekorzystnych umów, a następnie nieprzekazywanie ich konsumentom, co uniemożliwiało odwołanie się. Drugim ukaranym była Telekomunikacja dla Domu, której zarzucano pobieranie wysokich opłat w przypadku zerwania umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.