Uproszczenia sprawozdań finansowych dla małych firm

Uproszczenia finansowe dla firm

Jeszcze przed Wielkanocą polski rząd przyjął projekt Ustawy o rachunkowości, która ma uprościć sprawozdania finansowe składane przez podmioty działające w sektorze małych firm. Jakie zmiany zakłada ten dokument?

Na kilka dni przez Wielkanocą polski rząd przyjął nowelizację Ustawy o rachunkowości. Zakłada ona wprowadzenie zmian dla małych przedsiębiorstw. Jednym z głównych udogodnień wynikających z nowelizacji miałoby być umożliwienie składania uproszczonych sprawozdań finansowych. Modyfikacje prawne, które planuje wcielić w życie rząd są odpowiedzią na dyrektywy wydane przez Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej.

Należy jednak podkreślić, że opcja korzystania z uproszczonych sprawozdań finansowych byłaby dostępna dla wybranej grupy małych firm. Mogłyby na nią liczyć te podmioty gospodarcze, które mają postać spółek kapitałowych o określonej w projekcie sumie bilansowej. Musiałyby także spełniać warunki związane z przychodami i zatrudnieniem. Poza uproszczeniem sprawozdania, miałyby one prawo do zwolnienia ze sporządzania sprawozdania z działalności, a nawet do niesporządzenia zestawienia modyfikacji wprowadzonych w kapitale własnym i rachunku przepływów finansowych.

Nowelizacja dotycząca małych firm miałaby ułatwić działanie tych jednostek. Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, planowane zmiany przełożyłyby się na obniżenie kosztów przygotowania sprawozdań finansowych. Oprócz tego redukcji miałyby ulec koszty prowadzenia bieżącej rachunkowości. Przepisy stałyby się mniej skomplikowane i zniesione zostałyby niektóre bariery urzędowe, które obecnie spowalniają rozwój przedsiębiorczości. Zakłada się również, że w efekcie polepszeniu uległyby ogólne warunki funkcjonowania małych przedsiębiorstw. To natomiast miałoby doprowadzić do wzrostu konkurencyjności w rodzimej gospodarce.

W ramach dostosowywania ustawy do wymogów UE zmieniona ma również zostać definicja jednostek powiązanych, jednostki stowarzyszeniowej, znaczącego inwestora i znaczącego wpływu. Wprowadzona ma natomiast zostać definicja zaangażowania w kapitale. Ze zwolnień dotyczących skonsolidowanych sprawozdań finansowych nie będą jednak mogły skorzystać małe jednostki kapitałowe, w których jedna ze stron działa w sektorze finansowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.