Walka z szarą strefą

phollapat/bigstockphoto.com

Wprowadzony w kwietniu 2017 roku pakiet przewozowy to dopiero początek walki rządu z wyłudzeniami i oszustwami. Zakłada on konieczność rejestrowania drogowych przewozów w elektronicznym rejestrze. Niedokonanie wymaganych zgłoszeń skutkuje nałożeniem kar na zobowiązane podmioty.

Rząd idzie o krok dalej i planuje, aby służby miały możliwość prześwietlać firmy pod kątem ich uczciwości. Już wkrótce niezarejestrowaną sprzedażą w kasie fiskalnej będzie mógł zająć się nie tylko urzędnik skarbowy. Mandaty będą mogli nakładać także policjanci, strażnicy miejscy i inspektorzy handlowi.

Zgodnie z pomysłem, sprzedawca, który nie będzie wydawał swoim klientom paragonów, które świadczą o legalnej sprzedaży towarów akcyzowych, może liczyć się z utratą licencji transportowej bądź urzędowej koncesji na sprzedaż alkoholu. Dotyczyć ma to także firm, które korzystać będą z paliwa kupionego w szarej strefie.

Ministerstwu Finansów zależy na tym, by niezarejestrowana sprzedaż na kasie fiskalnej stała się rzadkością.

Nie ma jeszcze dokładnej informacji, jak policjanci, strażnicy miejscy czy inspektorzy handlowi mieliby weryfikować czy sprzedawca wydaje paragon po transakcji. Przypuszczalnie może to być sprawdzenie w wyniku przeprowadzonego badania w charakterze tajemniczego klienta. Zakupów służby miałyby dokonywać nie tylko w sklepach, ale także na różnych festiwalach czy jarmarkach, gdzie dzisiaj patrole dokonują urzędnicy urzędów skarbowych.

Nie jest znana data wejścia w życie nowelizacji ustaw. Zmiany mają znaleźć się w projektach kilku ustaw, a resort zapewnił, że opublikuje dokumenty na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Pomysł budzi kontrowersje wśród służb i ekspertów. Z jednej strony uważają kierunek zmian za dobry. Z drugiej obawiają się oni obarczenia służb dodatkowymi zadaniami, które do tej pory wykonywali tylko urzędnicy skarbowi. Wskazują także na to, że, aby skutecznie ścigali przestępstwa skarbowe służby muszą być dodatkowo wynagradzane, a co za tym idzie powinno się to wiązać z przyznaniem im dodatkowych środków finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.