Wyłączenie dodatku stażowego z płacy minimalnej – projekt

MattZ90/bigstockphoto.com

W 2020 roku z płacy minimalnej ma zostać wyłączony dodatek stażowy, co spowoduje, że jej podwyżka będzie wyższa niż zwykle. Projekt zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę trafił właśnie do konsultacji publicznych.

Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zakłada wyłączenie dodatku stażowego z podstawy wymiaru wynagrodzenia minimalnego za pracę. Autorzy wskazują, że jest to odpowiedź na apele płynące z różnych stron, w tym na postulaty obywateli, związków zawodowych i parlamentarzystów. Jeśli zmiany wejdą w życie, dodatek stażowy nie będzie wliczany do minimalnego wynagrodzenia.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami osoby z większym stażem pracy, które otrzymują wynagrodzenie w kwocie minimalnej, mogą dostawać niższe wynagrodzenie zasadnicze za tą samą pracę w porównaniu do osób, które dopiero zostały zatrudnione i mają krótki staż pracy.
Nie dziwi więc, że sytuacja taka budzi niezadowolenie wśród pracowników dłużej pracujących, a dodatek stażowy nie stanowi formy uznania za przepracowane lata, ale działa na ich niekorzyść.

Wynagrodzenie minimalne natomiast składa się z kilku elementów. Poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje również inne świadczenia, w tym dodatek stażowy. Do podstawy wymiaru wynagrodzenia minimalnego nie wlicza się już nagród jubileuszowych, odpraw, czy pracy w nadgodzinach. Wyłączenie z tej puli również dodatku stażowego byłoby, zdaniem autorów projektu zmian, rozwiązaniem sprawiedliwym, szczególnie dla osób z dłuższym stażem pracy, a w efekcie wpłynęłoby na poprawę ich sytuacji finansowej.

Obecnie projekt znajduje się na etapie opiniowania przez związku zawodowe, pracodawców, Radę Dialogu Społecznego i Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zmiany miałyby wejść w życie z początkiem roku 2020, z wyłączeniem przepisów przejściowych, które w życie weszłyby z dniem 1 września 2019 roku.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku wyniesie 2200 zł brutto, a stawka godzinowa 14,50 zł. Jeśli do jej podstawy nie będzie wliczany dodatek stażowy, mniej odczują to przede wszystkim młodzi pracownicy. Zadowolone będą natomiast osoby posiadające większy staż, one wyraźnie odczują wzrost minimalnego wynagrodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.