Abonament RTV – jak poradzić sobie z zapłatą zaległości?

Ogromne braki w budżecie oraz straty ponoszone przez Telewizję Polską zmuszają Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do działań zmierzających do poprawy sytuacji. Jednym z nich jest projekt wprowadzenia opłaty wizualnej od każdego gospodarstwa domowego. Opłata audiowizualna ma zostać wprowadzona najprawdopodobniej w 2015 roku. Zanim tak się stanie, nadal obowiązywać będzie abonament od posiadanych odbiorników radiowo-telewizyjnych, który już dość dotkliwie dał się wielu ludziom we znaki. Przez niektórych jest on wręcz nazywany haraczem. Jak się przed nim bronić oraz co robić jeśli dostaniemy już wezwanie do zapłaty zaległej należności?

Abonament RTV

Pomimo obowiązku rejestracji posiadanego odbiornika oraz uiszczania opłat abonamentowych niewiele osób dopełniało go. Wiązało się to bezpośrednio z trudnością, zarówno w weryfikacji czy gospodarstwo domowe posiada telewizor lub radio, jak też w niemożności skutecznej windykacji zaległych wpłat. W ostatnim czasie jednak, wiele urzędów pocztowych, odpowiedzialnych za pobieranie należności rozpoczęło akcję wysyłania żądań zapłaty za zaległy abonament.

Kto może otrzymać wezwanie do zapłaty i ile ono może wynosić?

 

Wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu RTV może otrzymać każdy kto nie go nie płacił, a także nie wyrejestrował przez ten czas odbiornika. W związku z obowiązującym w Polsce prawem, nie można domagać się zapłaty zaległości po pięciu latach, ponieważ po takim czasie dług ulega przedawnieniu. Dochodzenie należności, przez Pocztę Polską, w trybie egzekucji administracyjnej jest zgodne z prawem, co znajduje potwierdzenie w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 marca 2010 roku. Oprócz konieczności zapłaty zaległego abonamentu, wyrok ten uprawnia również do domagania się zapłaty za korzystanie z niezarejestrowanego odbiornika RTV. Dopuszcza on również stosowanie opłaty karnej.

  Co zrobić kiedy dostaniemy wezwanie do zapłaty?  

Wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu może wynosić nawet do 1460 zł. Tyle bowiem wynosi kwota pięcioletniego abonamentu. Na domiar złego termin przewidziany do uregulowania należności jest zbyt krótki. Wynosi on jedynie 7 dni. Biorąc pod uwagę wysokość zaległości, nie ulega wątpliwości, że czas ten nie pozwala na spłatę całej kwoty. Po siedmiu dniach Poczta Polska jest uprawniona do wystawienia tytułu wykonawczego i zwrócenia się do urzędu skarbowego w celu egzekucji należności. Wiele osób słusznie zauważa zbyt duże uprawnienia nadane Poczcie Polskiej, pozwalające ominąć drogę sądową. Skutkiem działań poczty może być zajęcie konta bankowego, wypłaty, renty i emerytury, przez urząd skarbowy na poczet uregulowania zadłużenia.

Jedyną drogą obrony w takim przypadku jest tutaj zwrócenie się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o umorzenie zaległości lub rozłożenie ich na raty. Wniosek w tej sprawie należy kierować do Departamentu Budżetu i Finansów znajdującego się w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, które mieści się pod adresem: skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa. Wniosek może być złożony jedynie drogą pocztową lub osobiście. Wnioski składane za pośrednictwem poczty elektronicznej nią są honorowane. Jeśli zamierzamy ubiegać się o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległego abonamentu, należy spełnić wszystkie wymogi formalne wniosku – tj. zawrzeć w nim: imię, nazwisko, adres abonenta, indywidualny numer identyfikacyjny, a także kwotę należności do uregulowania oraz okres, za jaki naliczono należności. Oprócz tego trzeba oczywiście załączyć uzasadnienie wniosku.

Kto może starać się o umorzenie lub rozłożenie spłaty na raty?

Wniosek o umorzenie może złożyć każda osoba, u której w rodzinie na głowę przypada mniej niż 55,5% minimalnego wynagrodzenia na pracę. W przypadku osób samotnych jest to wysokość 74% wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie internetowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (krrit.gov.pl/dla-abonentow-i-konsumentow/abonament/)

Kto jest zwolniony z opłaty abonamentowej?

Z opłaty za posiadanie odbiornika RTV zwolniony jest każdy kto ukończył 75 lat. Oprócz tego z opłaty zwolnieni są również kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, a także osoby z I grupą inwalidzką oraz osoby posiadające 60 lat i prawo do wcześniejszej emerytury, która nie stanowi 50% przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

10 komentarzy

 1. Bożena Czykiel pisze:

  Dzień dobry.Mam problem. Dostałam wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu RTv. Nie podpisywałam z nimi żadnej umowy,nie mam indywidualnego numeru abonenta, zaległości naliczone są od 1 stycznia 2008 roku, czyli przekraczają okres przedawnienia (5 lat ). Chciałabym wiedzieć, czy mogę starać się o umorzenie zapłaty? Z poważaniem – Bożena Czykiel

 2. Natalia pisze:

  Dzień dobry ! Dostałam wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu. Zapłaciłam pierwszą ratę w kwocie 650 zł. Jednak po czasie z mojego konta ściągnęli całą zaległą kwotę: 1600 zł. Jak odzyskać tą nadpłatę w wysokości 650 zł ? Dodam, że otrzymałam również list od Poczty Polskiej informujący o tym, że mój dług nie pozostał w całości spłacony. Co mam robić ?

 3. Walery pisze:

  WItam serdecznie , ja zamierzam złożyc wniosek o umorzenie zaległości abonamentowej… gdyby ktoś potrzebował znalazłem wzór wniosku o umorzenie: dokumenty.e-prawnik.pl/pisma/wnioski/wniosek-o-umorzenie-zaleglosci-abonamentowych.html

  Pozdrawiam!!

 4. Czesław Panek pisze:

  Witam !Witam !

  Jestem emerytem i każdy wydatek poprzedzam dokładną analizą i tak też jest w przypadku abonamentu RTV. Z zainteresowaniem przeczytałęm artykuł w dziale budżet domowy n.t. Wezwania do zapłaty abonamentu RTV.
  Może ktoś zainteresuje się tematem. Osoby wezwane do zapłaty abonamentu powinny przeczytać Kodeks Spółek Prawa Handlowego, który stanowi, że abonament jako forma rozliczenia finansowego jest możliwy jeżeli obie strony umowy cywilno-prawnej zaakceptują jej warunki i dojdzie do zawarcia takiej umowy. Telewizja Polska SA jedynie na podstawie takiej umowy może wystąpić do drugiej strony o wypełnienie swojego umownego zobowiązania. Stworzona TVP SA – jest innym podmiotem gospodarczym niż peerelowska TVP i po przekształceniu w spółkę, jako osoba prawna powinna takie umowy z odbiorcami swoich programów zawrzeć, gdyż jako spółka prawa handlowego nie może postąpić inaczej. Ja jako posiadacz telewizora w Polsce nigdy nie zawierałem umowy ze spółką TVP SA. Ustawa o tzw. abonamencie dotyczyła TVP, która była w PRL-u firmą państwową i która działała na zupełnie innych zasadach. Ale rządzący się chcieli płacić swoim sprzedajnym pupilom krociowe wynagrodzenia to powstała TVP SA jako spółka prawa handlowego mogła już tak działać, biznes – to biznes i co komu do tego, żadne ustawy kominowe już nie obowiązywały. Zapomniano tylko, że ustawa o abonamencie też już ich nie dotyczy i tu popełniono błąd. Reasumując, ci co płacą datki na TVP SA robią to z przyzwyczajenia oraz z braku wiedzy nie orientują się, że nie muszą tego robić. Wysoko opłacana Rada Nadzorcza TVP Spółka Akcyjna powinna być natychmiast odwołana i postawiona w stan oskarżenia pod zarzutem nienależytego sprawowania swoich funkcji, Podobnie jak Zarząd Spółki za bezczynność i świadome generowanie strat. Planowane na ten rok straty TVP SA to ponad 60 mln zł. Pytanie co na to właściciel udziałów – pewnie też liczy na narodową zrzutkę, bo „ciemny” lud jest cyklicznie straszony w mediach komornikami, egzekucjami i firmami windykacyjnymi, a pranie mózgów powoduje, że ludzie coraz mniej kumają i ze strachu lub dla świętego spokoju w zębach kasę przyniosą Niech wyślą do Nas wszystkich obywateli propozycje umowy. Wtedy będe płacić ten haracz.

  z poważaniem

 5. koborch pisze:

  Urząd skarbowy wszedł mi na rentę (763pln) mam do zapłaty 1700 pln od roku 2009 poradżcie co robić

 6. RENATA pisze:

  Witam ja też dostałam pismo od poczty na 1500 zł, ale napisałam pismo odwoławcze do KRRIT i do poczty , na dodatek poczta upomina się o zapłatę za wystawienie pisma które kosztowało ok.11zł .Czy oni prawnie mogą żądać zapłaty za wystawione upomnienie?

 7. Nie płacę nie zapłacę pisze:

  Indywidualny Numer Identyfikacyjny ? Pardon…Mam go sobie sam wymyśleć, zapytać się wróżki czy może wyciągnąć losa z cyferkami? Bo jak sięgam pamięcią takowego nie dostałem od nikogo … I co teraz ?

 8. Piekoszewska pisze:

  co zrobić w sytuacji i gdzie się odwołać jeśli Poczta Polska żąda zapłacenia abonamentu od osoby która skończyła 83 lata. Sprawa została skierowana już do US oraz do ZUS, który ma potrącić kwotę z renty. Poczta upomina się o zaległość z okresu od 01.01.2010r do 01.12.2015r kiedy wspomniana osoba w tym okresie czasu czyli w 2010 r miała skończone już 77 lat.

 9. Dudziec Jerzy pisze:

  Dostałem do zapłaty 1300 zł nigdy nie miałem nadanego numeru konta abonamentu nie reiestrowalem telewizora poczta polska weszła mi na rentę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.