Czym jest umowa CETA?

CETA

MagMac83/bigstockphoto.com

CETA to kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa pomiędzy Unią Europejską, a Kanadą. Zapewnia ono unijnym przedsiębiorstwom wiele atrakcyjnych możliwości prowadzenia działalności w Kanadzie, a także ma się przyczynić do stworzenia w Europie nowych miejsc pracy.

Prowadzić będzie do zniesienia należności celnych, likwidacji ograniczeń w dostępie do zamówień publicznych, otworzenia rynku usługowego oraz stworzenia warunków bardziej przewidywalnych dla inwestorów. Ponadto CETA ma pomóc w zapobieganiu nielegalnemu kopiowaniu innowacji oraz produktów tradycyjnych z UE. CETA zakłada natomiast utrzymanie norm Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz praw pracowniczych.

Umowa stwarza bardzo korzystne warunku dostępu do rynku kanadyjskiego dla europejskich, także polskich towarów. Wyeliminowane zostać mają niemal wszystkie cła importowe już w chwili wejścia porozumienia w życie. Około 92% towarów pochodzących z UE będzie importowanych do Kanady bezcłowo. Okres liberalizacji ceł obowiązywać będzie tylko wybrane typy pojazdów. Jedynie nieliczne towary będą objęte maksymalnie 7-letnim okresem znoszenia ceł. Najbardziej korzystne warunki wynegocjowano dla towarów rolnych przetworzonych – makarony, przetwory owocowe i warzywne, produkty cukiernicze. CETA stwarza również lepsze warunki eksportowe dla win i alkoholi.

UE zachowała jednak ochronę dla towarów szczególnie wrażliwych pochodzących z sektora rolnego. Liberalizacji celnej podlegać będą mięso drobiowe, indycze oraz jaja i produkty jajeczne. Ograniczony dostęp przyznano wołowinie, wieprzowinie oraz pszenicy. Unia pozostawiła również system cen wejścia w imporcie z Kanady niektórych warzyw i owoców.

W zakresie handlu usługami i inwestycji CETA to najbardziej kompleksowa umowa handlowa w historii UE. Dla Unii najważniejszymi kwestiami była liberalizacja dostępu do rynku usługowego oraz zapewnienie pełnej swobody działania inwestorów. Umowa wprowadza liczne ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej na rynku kanadyjskim. Kanada zgodziła się m.in. na zliberalizowanie swego rynku usług telekomunikacyjnych, pocztowych oraz transportu morskiego bez okresu przejściowego. CETA przewiduje również podniesienie progu poniżej, którego władze nie będą przeprowadzały testu korzyści netto jaką dana inwestycja ma przynieść Kanadzie. Ułatwi to w znacznym stopniu inwestycje firm unijnych w Kanadzie. Ponadto umowa zapewnia wzajemne uznawanie licencji i kwalifikacji zawodowych usługodawców, co zwiększa mobilność wykwalifikowanego personelu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.