Elastyczny czas pracy dla rodziców najmłodszych dzieci – projekt nowelizacji kodeksu pracy

Praca zdalna oraz elastyczne godziny pracy stały się alternatywą dla ośmiogodzinnego systemu pracy, który sprawdza się w przypadku wielu przedsiębiorstw. Jednak niestandardowe formy pracy nie były do tej pory regulowane. Obecnie trwają prace nad nowelizacją przepisów dotyczącą elastycznego czasu pracy dla rodziców dzieci do lat 8. W ten sposób rodzic będzie mógł zaopiekować się dzieckiem, a swoje obowiązki będzie wypełniać wtedy, gdy będzie miał taka możliwość. Nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze w tym roku.

Brak konkretnych regulacji uniemożliwiał wygodne korzystanie z takiej możliwości zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. Teraz wniosek o elastyczną organizację pracy będzie można złożyć jak o urlop (minimum 14 dni przed jej rozpoczęciem). I podobnie jak w przypadku urlopu, nie zawsze musi być on rozpatrzony pozytywnie przez pracodawcę. Ponadto pracownik musi umotywować powód swojej prośby i określić czas trwania pracy w innych godzinach. Niemniej umożliwienie łączenia pracy z wychowywaniem dzieci z pewnością pozwoli na utrzymanie dobrego pracownika, bez ubytku na jakości jego pracy.

Zgodnie z kodeksem pracy mianem elastycznej pracy określa się pracę w weekendy, w skróconym wymiarze godzin bądź pracę zdalną. Pracodawca może odmówić rodzicowi takiej formy, gdy zaburzy to ciągłość i organizację pracy w przedsiębiorstwie. Niemniej wiele firm w czasie pandemii dostrzegło zalety pracy zdalnej i coraz chętniej decydują się na taką opcję zatrudnienia. Dla młodych rodziców to możliwość pogodzenia pracy, bez konieczności zatrudniania opiekunki, w czasie gdy dziecko nie jest w szkole lub przedszkolu. Dlatego też pojawienia się tego zapisu w kodeksie jest tylko potwierdzeniem aktualnej sytuacji i unormowaniem jej przepisami. Zmiany na pewno ucieszą młodych rodziców, którzy będą mogli swobodniej starać się o możliwość zdalnego wykonywania swoich obowiązków. Większość zawodów nie wymaga bowiem codziennego bezpośredniego kontaktu z petentami czy innymi pracownikami – do pracy wystarczy komputer, telefon i dostęp do internetu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.