Hipoteka – najważniejsze informacje

Hipoteka to dość znane i raczej ważne pojęcie. Związane jest z kredytem bądź pożyczką hipoteczną. Oznacza natomiast ograniczenie praw właściciela do lokalu, budynku a nawet gruntu, na rzecz zabezpieczenia interesów banku udzielającego kredytu.

Hipoteka – zasady

Hipoteka jest to po prostu zabezpieczenie dla banku, na wypadek, gdyby dłużnik okazał się niewypłacalny. Wówczas instytucja ta może dochodzić swoich praw (nawet, jeżeli w międzyczasie lokal zmienił właściciela).

graja/bigstockphoto.com

Jaka jest najważniejsza rzecz, o której powinien pamiętać każdy, kto bierze kredyt bądź pożyczkę hipoteczną? Otóż hipoteka dotyczy nieruchomości bądź gruntu – nie człowieka. A zatem mieszkanie, dom czy działkę, która jest objęta hipoteką, można nawet sprzedać (wraz ze zobowiązaniem). Kupujący powinien jednak o tym wiedzieć. Przejmuje bowiem obowiązek spłaty rat kredytu.

Jednym słowem – właściciel terenu bądź lokalu, na który nałożona jest hipoteka, ma pełne prawo do dysponowania nim w dowolny sposób. Wierzyciel (w tym przypadku bank), nie ma natomiast prawa do korzystania z nieruchomości, która stanowi dla niego zabezpieczenie. Instytucja ma możliwość rozporządzania lokalem dopiero wtedy, gdy dłużnik nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, tj. przestaje spłacać raty.

Czego dotyczy hipoteka?

Objęte hipoteką mogą zostać przede wszystkim nieruchomości i grunty, które należą do osoby starającej się o kredyt. Wiele banków, jako zabeczenie, akceptuje także użytkowanie wieczyste terenu (wraz z postawionymi na nim budynkami) oraz spółdzielcze prawa własnościowe do mieszkań. Niekiedy można starać się o kredyt hipoteczny posiadając jedynie część nieruchomości, jednak niewiele instytucji bankowych przystaje na taką propozycję.

Kiedy powstaje hipoteka?

Za oficjalny moment, w którym na lokal nałożona zostaje hipoteka, uznaje się wpis tego faktu do księgi wieczystej. Informacja o tym, że nieruchomość bądź grunt objęty obciążone są hipoteką, jest dostępna również online na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jakie prawa ma wierzyciel?

W momencie, w którym właściciel mieszkania nie wywiązuje się ze spłaty rat, bank może upomnieć się o swoje należności z pomocą komornika. Wówczas, niezależnie od tego czy nieruchomość w międzyczasie zmieniła właściciela – bank ma prawo do dysponowania nią w taki sposób, aby spłacić zobowiązanie dłużnika. Mieszkanie może zatem zostać wystawione na sprzedaż a uzyskane w ten sposób pieniądze zabierane są przez bank na poczet spłaty długu.

Jak zamknąć sprawę hipoteki?

Po spłacie kredytu hipotekę można zamknąć. Nie dzieje się to jednak samo – wpis w księdze wieczystej widnieje dopóty, dopóki nie właściciel nie pofatyguje się złożyć wniosku o jego usunięcie. Aby to zrobić należy wypełnić podobny formularz, co przy prośbie o otwarcie hipoteki. Razem z nim trzeba dostarczyć do sądu:

  • oświadczenie od banku o tym, że kredyt został spłacony,
  • dowód na to, że opłata sądowa została uregulowana,
  • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wnioskodawcy.

Nieruchomość, która objęta została hipoteką, może zostać przejęta przez bank w momencie, gdy dłużnik przestanie spłacać swoje zobowiązania. Nie ma jednak prawa dysponować nią, jeżeli raty uiszczane są regularnie. Wówczas właściciel ma pełną swobodę w kwestii rozporządzania swoim mieszkaniem, domem bądź gruntem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.