Jak napisać pozew o alimenty?

 

Jak napisać pozew o alimentyAlimenty, zwane również obowiązkiem alimentacyjnym, pozwalają na zapewnienie środków do utrzymania rodziny tym, którzy sami nie są w stanie zaspokoić własnych życiowych potrzeb. W celu ich uzyskania należy złożyć pozew o odpowiedniej treści we właściwym sądzie. Musi się w nim znajdować m.in. to, w jakim dniu każdego miesiąca alimenty mają być opłacane, a także żądanie konkretnej kwoty alimentacyjnej. Poniżej przedstawiamy, jak krok po kroku właściwie napisać pozew o alimenty.

 • Wybór odpowiedniego sądu

W pozwie o alimenty powinno się wskazać właściwy sąd rejonowy, do którego kieruje się pozew. Wystarczy podać siedzibę wybranego sądu rejonowego, czyli miasto i wydział, w którym będzie rozpatrywana nasza sprawa o alimenty. Właściwy sąd wybiera się według kryterium miejsca zamieszkania osoby uprawnionej (dziecka) lub okręgu (miejsca zamieszkania pozwanego bądź powoda, jeśli pozwany mieszka za granicą).

 • Wskazanie powoda, czyli osoby, która wnosi o alimenty

Osobą uprawnioną do wystąpienia z wnioskiem alimentacyjnym dla dziecka jest zawsze ono samo, gdyż to na jego rzecz alimenty są zasądzane. Niestety nie może się ono samo reprezentować, dlatego też w jego imieniu musi wystąpić przedstawiciel ustawowy, czyli jedno z rodziców lub opiekun. W pozwie wymienia się go jako osobę działającą w imieniu dziecka. Należy pamiętać, iż w przypadku dochodzenia alimentów w imieniu małoletniego dziecka, rodzic lub prawny opiekun musi wskazać, że powodem jest dziecko, a nie on sam. W przeciwnym razie sąd ma prawo odrzucić wniosek.

 • Wskazanie pozwanego, czyli osoby, od którego domaga się alimentów

Trzeba podać imię, nazwisko i adres zamieszkania pozwanego.

 • Wypełnienie wniosku

W pozwie o alimenty należy umieścić żądanie określonej kwoty wypłacanej co miesiąc w wybranym przez siebie dniu. Można w nim również zawrzeć wniosek o zasądzenie kosztów procesu na rzecz pozwanego bądź o wezwanie konkretnych świadków.

 • Uzasadnienie pozwu

W uzasadnieniu pozwu o alimenty powinno się wskazać, iż pozwany posiada możliwości zarobkowe oraz majątkowe ponoszenia kosztów obowiązku alimentacyjnego. Jednocześnie należy także zaznaczyć, że osoba wnosząca pozew o alimenty nie posiada żadnego majątku, który zapewniłby pokrycie kosztów jej utrzymania, a także razie potrzeby i wychowania. Uzasadnienie wniosku trzeba poprzeć konkretnymi dowodami, np. odpowiednimi dokumentami czy zeznaniami świadków.

 • Załączniki w postaci spisu dokumentów, na które powołuje się powód lub powódka
 • Wniosek alimentacyjny powinien być zakończony własnoręcznym podpisem

Osoba składająca pozew o alimenty nie ponosi żadnych kosztów sądowych z tytułu złożenia wniosku dotyczącego roszczeń alimentacyjnych. Może ona również ubiegać się o ustanowienie dla siebie adwokata z urzędu. Pamiętajmy, iż dochodzić można alimentów nie tylko bieżących, ale również zaległych, gdyż świadczenia alimentacyjne przedawniają się dopiero po trzech latach.

2 komentarze

 1. Julia Tarnawa pisze:

  ŻYLIŚMY W KONKUBINACIE PRZEZ 10 LAT ,DZIECKO MA 12 LAT, NIGDY NIE PŁACIŁ MI ALIMENTÓW ,CZY MOGĘ SIĘ TERAZ O TO UBIEGAĆ I ZA JAKI OKRES

 2. alka pisze:

  W tej sytuacji polecam Ci komornika z Wodzisławia, panią Michalak-Tłomak. Wniosek jest bardzo ważnym dokumentem w całej procedurze zatem warto się zgłosić z tym do kogoś, kto dokładnie wie, co i jak napisac.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.