Jakich błędów nie popełniać w umowie najmu okazjonalnego?

Najem okazjonalny staje się w Polsce coraz popularniejszy. Jednym z powodów jest to, że zawierając tego typu umowę, właściciel mieszkania ma mniejszy problem z eksmisją lokatora, jeśli na przykład nie płaci on czynszu, niż w przypadku tradycyjnej umowy najmu mieszkania. Zanim jednak zawrzemy umowę najmu okazjonalnego, warto wiedzieć, jakich błędów należy unikać.

Umowa najmu okazjonalnego różni się od zwykłej umowy najmu mieszkania między innymi tym, że jej najemca musi złożyć poświadczone notarialnie oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Przed podpisanie umowy musi także wskazać adres, pod który będzie mógł się wyprowadzić w razie rozwiązania umowy najmu. Dzięki tym zapisom interesy właściciela mieszkania są lepiej zabezpieczone niż w przypadku tradycyjnego najmu, trzeba jednak pamiętać o dopełnieniu niezbędnych formalności.

Właściciel mieszkania ma za zadanie dopilnować, aby osoba, której ma zamiar wynająć mieszkanie, podpisała notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz poprawnie wskazała mieszkanie, w którym będzie mogła się zatrzymać w przypadku eksmisji z lokalu będącego przedmiotem wynajmu. Właściciel mieszkania wskazanego jako miejsce przeprowadzki na wypadek eksmisji musi złożyć stosowne oświadczenie, potwierdzające, że przyjmie pod swój dach eksmitowanego lokatora. Jeśli wynajmujący tego wymaga, oświadczenie takie również może być poświadczone notarialnie. Oświadczenie to stanowi zabezpieczenie dla właściciela mieszkania przed nieuczciwością najemcy, który mógłby podać fikcyjny adres podczas zawierania umowy.

W przypadku niedopełnienia opisanych wyżej wymagań związanych z zawieraniem umowy najmu okazjonalnego umowa pozostaje ważna, ale w przypadku problemów z lokatorem, na przykład, gdy zalega on z czynszem, traktowana byłaby jak zwykła umowa najmu, co znacznie utrudniałoby eksmisję najemcy.

Właściciele mieszkań, którzy wynajmują swoje lokale na zasadach najmu okazjonalnego, zobowiązani są do płacenia podatku PIT od czynszów. Kolejną kwestią, o której należy pamiętać zawierając taką umowę, jest więc terminowe zgłoszenie zawarcia jej do urzędu skarbowego. Wynajmujący ma na to 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu okazjonalnego. Urząd, w którym należy zgłosić fakt zawarcia umowy najmu okazjonalnego, to ten właściwy ze względu na miejsce zamieszkania właściciela mieszkania, a nie ze względu na adres wynajmowanej nieruchomości. Lokator może zwrócić się do wynajmującego o to, aby przedstawił on potwierdzenie zgłoszenia najmu do urzędu skarbowego.

Zarówno wynajmujący mieszkanie, jak i najemca przed zawarciem umowy najmu okazjonalnego powinni dokładnie zapoznać się z zasadami tego rozwiązania i dołożyć wszelkich starań, aby prawidłowo dopełnić wszystkich formalności. Lokator powinien również mieć świadomość, że w odróżnieniu od zwykłej umowy najmu, w przypadku najmu okazjonalnego, właściciel nieruchomości ma prawo do podnoszenia wysokości czynszu bez ograniczeń, a także, że w przypadku rozwiązania umowy, nie należy mu się mieszkanie socjalne ani żadne lokum tymczasowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.