Kodeks spółek handlowych – zmiany w 2016 roku

zimmytws/bigstockphoto.com

zimmytws/bigstockphoto.com

Kodeks Spółek Handlowych to akt normatywny, który zawiera przepisy regulujące zasady działania spółek osobowych oraz kapitałowych, nie dotyczy natomiast spółek osobowych (reguluje je Kodeks Cywilny). Ostatnie lata przynoszą znaczące zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych. Dwie ważne nowelizacje wprowadzono w pierwszej połowie 2016 r. Czego dotyczą te zmiany?

Od 1 stycznia 2016 przestał być ważny przepis, który głosił, że wierzytelność z tytułu pożyczki wspólnika lub akcjonariusza uważa się za jego wkład do spółki w przypadku ogłoszenia jej upadłości (do 2 lat od dnia zawarcia umowy o pożyczce). Uzasadnione było to tym, że ustawodawca stwierdził, że nie ma racjonalnych przesłanek, żeby bezpośrednio połączyć taki skutek z ogłoszeniem upadłości. Może się bowiem zdarzyć taka sytuacja, że wierzyciele są zaspokojeni w całości w efekcie postępowania upadłościowego. Na miejsce tego przepisu przyjęto założenie, że o wiele bardziej korzystne będzie stworzenie kategorii, dzięki której wspólnik lub akcjonariusz będzie mógł osiągnąć zysk lub korzyść po wcześniejszym zaspokojeniu pozostałych wierzytelności (dodatkowa kategoria zaspokojenia).

Z dniem 1 stycznia weszła również w życie nowelizacja ustawy z 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze, ale również ustawy z dnia 15 maja 2015 Prawo restrukturyzacyjne. W założeniu ustawodawcy mają one stworzyć jasne rozwiązania i sposoby postępowania w przypadku niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością dłużnika. Przewiduje się też cztery tryby restrukturyzacji zobowiązań i majątku takiej osoby. Należą do nich:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu,
 • przyspieszone postępowanie układowe,
 • postępowanie układowe,
 • postępowanie sanacyjne.

Zapisy zakładają również możliwość przechodzenia między wspomnianymi postępowaniami zarówno czasie ich trwania, a także przejście do postępowania upadłościowego.

Inne ważne zmiany to:

 • wprowadzenie trybu przygotowanej likwidacji,
 • doprecyzowanie przesłanek ogłoszenia upadłości dłużnika,
 • zwiększenie roli rady wierzycieli,
 • zmiany we wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • zmianę katalogu kosztów postępowania,
 • zmiany w procedurze orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • fakultatywny układ w upadłości,
 • zmiany w kategoriach wierzytelności i liście wierzytelności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.