Kodeksy prawa

Elastyczny czas pracy dla rodziców najmłodszych dzieci – projekt nowelizacji kodeksu pracy

Praca zdalna oraz elastyczne godziny pracy stały się alternatywą dla ośmiogodzinnego systemu pracy, który sprawdza się w przypadku wielu przedsiębiorstw. Jednak niestandardowe formy pracy nie były do tej pory regulowane. Obecnie trwają prace nad nowelizacją przepisów dotyczącą elastycznego czasu pracy dla rodziców dzieci do lat 8. W ten sposób rodzic będzie mógł zaopiekować się dzieckiem, […]

Czytaj dalej

Kiedy testament jest ważny?

Testament jest aktem ostatniej woli, w którym możemy rozdysponować cały majątek naszego życia. Jeżeli nie sporządzimy testamentu, dziedziczenie przebiegnie według ustawy, dlatego, jeżeli zależy nam na tym, jaka część mienia trafi w określone ręce, powinniśmy zatroszczyć się o sporządzenie testamentu. O czym należy pamiętać, aby był on ważny w świetle prawa?

Czytaj dalej

Plany zmian w prawie karnym

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje znaczące zmiany dotyczące prawa karnego. Pierwsza z nich dotyczy przedawnienia najpoważniejszych przestępstw – tych zagrożonych karą dożywocia. Ograniczenia czasowe ich dotyczące mają zostać zniesione. Oznacza to, że będzie można w nieskończoność prowadzić śledztwo przeciwko osobom podejrzanym.

Czytaj dalej

Czym jest kodeks spółek handlowych?

Kodeks spółek handlowych (oficjalny skrót: K.s.h.) to ustawa, której pełna nazwa brzmi: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Zawiera ona przepisy określające zasady działania spółek handlowych.

Czytaj dalej

Czym jest przestępstwo?

Post Image

Pojęcie przestępstwa jest zdefiniowane przez Kodeks Karny obowiązujący w Polsce. W artykule przedstawiamy definicję przestępstwa, a także statystyki przestępstw z roku 2015.

Czytaj dalej

Kodeks spółek handlowych – zmiany w 2016 roku

Kodeks Spółek Handlowych to akt normatywny, który zawiera przepisy regulujące zasady działania spółek osobowych oraz kapitałowych, nie dotyczy natomiast spółek osobowych (reguluje je Kodeks Cywilny). Ostatnie lata przynoszą znaczące zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych. Dwie ważne nowelizacje wprowadzono w pierwszej połowie 2016 r. Czego dotyczą te zmiany?

Czytaj dalej

Prawo wewnętrzne

Post Image

Prawo wewnętrzne, inaczej prawo krajowe, zawiera zbiór aktów normatywnych obowiązujących na terenie danego kraju i opisuje relacje wewnątrz państwa. Do aktów normatywnych wyróżnić można: ustawy, konstytucję, zasady prawa zwyczajowego, rozporządzenia, dekrety, orzecznictwo.

Czytaj dalej

Prawo rodzinne

Post Image

Prawo rodzinne to zespół norm, które regulują osobiste, majątkowe i wynikające z przysposobienia, opieki czy kurateli stosunki pomiędzy małżonkami, krewnymi oraz osobami trzecimi. Przedmiotem tego prawa jest istnienie i funkcjonowanie rodziny. W Polsce wszystkie kwestie związane z prawem rodzinnym reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy z lutego 1964 roku (wielokrotnie nowelizowany), a także Kodeks cywilny i […]

Czytaj dalej

Prawo pracy

Post Image

W każdym kraju, także w Polsce, obowiązujące prawo ma wiele gałęzi, które pozwalają na sprawniejsze i dokładniejsze jego działanie. Jedną z nich jest prawo pracy. Jak sama nazwa wskazuje zajmuje się ono regulacjami między pracownikiem i pracodawcą, jako stronami stosunku pracy. Także regulacje dotyczące organizacji pracodawców i pracowników (jak związki zawodowe, układy zbiorowe) podlegają wytycznym […]

Czytaj dalej

Prawo międzynarodowe

Post Image

Prawo międzynarodowe (prawo międzynarodowe publiczne) obejmuje normy prawne regulujące stosunki między państwami, międzynarodowymi organizacjami oraz innymi podmiotami prawa międzynarodowego. Przedmiotami tego prawa są m.in.: utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa, tworzenie reguł współpracy państw, ustalanie reguł postępowania na terenach niepodlegających niczyjej władzy, form wzajemnych stosunków i postępowania (np. zakaz agresji), regulacja zasięgu terytorialnego państw, określenie sytuacji państwa […]

Czytaj dalej