Kodeksy prawa

Prawo konstytucyjne

Post Image

Prawo konstytucyjne, inaczej prawo państwowe, zawiera normy prawne regulujące ustrojowe zasady funkcjonowania państwa, treść praw człowieka i obywatela oraz w jaki sposób są one zagwarantowane. Oprócz tego zawiera informację, w jaki sposób prawo jest tworzone, jak wygląda jego hierarchiczność, a także opisuje zależności pomiędzy różnymi organami państwowymi i ich kompetencje. Konstytucja jest tym aktem prawnym, […]

Czytaj dalej

Prawo karne

Post Image

Spośród wszystkich gałęzi prawa jedna budzi największe emocje. Odnosi się ona bowiem do czynów, które z prawem najbardziej się kojarzą – przestępstw sensu stricto. Mowa oczywiście o prawie karnym. Jest to zespół przepisów, który normuje kwestie odpowiedzialności człowieka za czyny uznane za zabronione pod groźbą kary. Jest to bardzo rozbudowany i skomplikowany dział prawa, dlatego […]

Czytaj dalej

Prawo finansowe

Post Image

Prawo finansowe to normy prawne regulujące działalność, gospodarkę finansową w danym państwie, w tym także niepaństwowych jednostek organizacyjnych. Określa ono zasady, tryb gromadzenia dochodów oraz rozdziału i wydatkowania środków pieniężnych przez państwo, a także niepaństwowe organy oraz jednostki organizacyjne. Przedmiotem tego prawa jest:

Czytaj dalej

Prawo cywilne

Post Image

Prawo ma wiele gałęzi. Obok tak znanych i często wspominanych jak prawo karne czy prawo pracy istnieje inna, nieco mniej znana, ale wcale nie mniej ważna. Reguluje ona, bowiem, stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi, prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi – w jej jurysdykcji znajdujemy się więc wszyscy jako osoby prywatne. Nosi ona nazwę […]

Czytaj dalej

Prawo administracyjne

Post Image

Prawo administracyjne jest jedną z gałęzi prawa. Reguluje ono stosunki prawne powstające między podmiotami, a organami administracyjnymi czy samorządem terytorialnym. Obejmuje także normy prawne regulujące ich działanie oraz czynności, które wykonują. Prawo administracyjne składa się z dwóch części: Prawa administracyjnego materialnego. Prawa administracyjnego formalnego.

Czytaj dalej