Kto stworzy nową ustawę podatkową? Nominowano zespół ekspertów

Nowe prawo podatkowe

Wiadomo już, kto stworzy nowe prawo podatkowe. Pracę nad ustawą podejmie zespół 16 specjalnie do tego wytypowanych ekspertów. Znajdą się wśród nich m.in. pracownicy urzędów podatkowych. Oficjalnie poinformował o tym minister finansów.

Szef resortu finansów, Mateusz Szczurek, wręczył już nominacje osobom, które wejdą w skład Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. 16 członków tej jednostki podejmie się opracowania nowego prawa podatkowego. Nad zmianami w polskiej ordynacji podatkowej pracować będą naukowcy, pracownicy organów podatkowych, a także inni specjaliści mający na co dzień do czynienia z tą tematyką. Kim dokładnie są?

Przewodniczącym Komisji pracującej nad zmianami prawa podatkowego jest 54-letni Leopold Etel. To specjalista w dziedzinie prawa podatkowego i finansowego. Jest ekspertem w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu ds. legislacji oraz rektorem Uniwersytetu w Białymstoku. Zastępcą przewodniczącego została pracująca w Katedrze Prawa Finansów Publicznych na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu dr hab. Agnieszka Olesińska. Pełni ona też funkcję redaktor naczelnej „Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego” i „Toruńskiego Rocznika Podatkowego”, a do tego jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowe oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego. Sekretarzem jest była pracownica resortu finansów Bożena Ogrodowczyk.

Kolejną osobą wybraną do opracowania nowego prawa podatkowego jest dr Rafał Dowgier będący adiunktem w katedrze prawa podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku. Jest też członkiem Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz International Fiscal Association. W zespole znalazła się też dr Hanna Filipczyk, doradca podatkowy o wykształceniu prawniczym i filozoficznym. Kolejną osobą jest były pracownik Ministerstwa Finansów, a obecnie dyrektor Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru Ireneusz Krawczyk. W eksperckim gronie znaleźli się dyrektorzy Izb Skarbowych – Wiesław Kuśnierz z Rzeszowa i Marcin Łoboda z Bydgoszczy.

Pozostali członkowie Komisji to prawnik Andrzej Nikończyk, specjalista ds. postępowania administracyjnego dr Piotr Pietrasz, ekspert ds. ordynacji podatkowej w Polsce i Unii Europejskiej dr hab. Mariusz Popławski, sędzia orzekający w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego dr Stefan Babiarz, były wiceminister finansów Jan Rudowski, wciąż pracujący tam Włodzimierz Gurba, a także radca prawny, dr hab. Adam Nita oraz prawnik dr Dariusz Strzelec.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.