Abonament RTV – jak poradzić sobie z zapłatą zaległości?

Post Image

Ogromne braki w budżecie oraz straty ponoszone przez Telewizję Polską zmuszają Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do działań zmierzających do poprawy sytuacji. Jednym z nich jest projekt wprowadzenia opłaty wizualnej od każdego gospodarstwa domowego. Opłata audiowizualna ma zostać wprowadzona najprawdopodobniej w 2015 roku.

Czytaj dalej