Kiedy możliwe jest zatrzymanie na 48 godzin?

Post Image

Zatrzymanie osoby na 48 h jest jednym z instrumentów przysługujących policji i innym służbom w stosunku do osób, co do których istnieją przesłanki wskazujące na to, że dopuściła się ona popełnienia przestępstwa.

Tagi:
Czytaj dalej

Jakie konsekwencje ma zniesławienie w internecie

Post Image

Wraz z rozwojem sieci internetowej i wzrostem jej popularności, a także kiedy większość mieszkańców globu ma do niej dostęp, pojawiają się problemy sklasyfikowane do tej pory wyłącznie w sferze niezwiązanej z internetem, ale coraz częściej w nim występujące. W związku z tym konieczne było rozszerzenie wielu regulacji prawnych, w tym z zakresu prawa karnego, o […]

Tagi:
Czytaj dalej

Co grozi za składanie fałszywych zeznań?

Post Image

Krzywoprzysięstwo, jako przestępstwo wymierzone przeciw wymiarowi sprawiedliwości, regulowane jest przez kodeks karny (KK) i kodeks postępowania karnego (KPK).

Tagi:
Czytaj dalej

Kary za znęcanie się nad zwierzętami

Post Image

Niestety na świecie przypadków znęcania się nad zwierzętami nie brakuje. To samo dotyczy naszego kraju. O wyrzucaniu psów przez okno, podpalaniu kotów czy głodzeniu zwierząt gospodarskich słyszymy aż nadto często. Miłośnicy naszych „braci mniejszych” oraz aktywni obrońcy praw zwierząt wciąż walczą o zwiększenie kar dla znęcających się nad czworonogami

Tagi:
Czytaj dalej

Ruszył proces sprawcy wypadku w Kamieniu Pomorskim

Post Image

Mateusz S., który 1 stycznia tego roku w Kamieniu Pomorskim spowodował wypadek, w wyniku którego śmierć poniosło 6 osób, stanął przed sądem. Nieodpowiedzialnemu kierowcy grozi do 15 lat więzienia.

Czytaj dalej

Jak bronić się przed stalkerem?

Post Image

Mianem stalkingu określa się uporczywe nękanie bądź prześladowanie ofiary przez stalkera. Termin ten pochodzi z języka angielskiego i oznacza „podchody” lub „skradanie się”. Określenie powstało w latach 80. XX wieku i definiowało zjawisko prześladowania sławnych aktorów i muzyków przez fanów.

Tagi:
Czytaj dalej

Nielegalne oprogramowanie to kradzież

Post Image

Każda firma chciałaby utrzymywać się jak najniższym kosztem, a uzyskiwać jak największe dochody. Dlatego też przedsiębiorcy starają się zaoszczędzać na czym się da, np. na zakupie legalnego oprogramowania. Należy jednak pamiętać, że jeśli dana osoba prywatna czy firma nabędzie pirackie oprogramowanie, może w każdej chwili ponieść konsekwencje karne i finansowe za naruszenie praw autorskich. Jak […]

Tagi:
Czytaj dalej

Kradzież do 400 zł nie jest już przestępstwem

Post Image

W dniu 17 października 2013 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 27 września, wprowadzającą spore zmiany w Kodeksie Postępowania Karnego. Zmiany te obejmą między innymi przepisy dotyczące karania pijanych rowerzystów, udział radców prawnych w procesach karnych. Zmiana będzie dotyczyła również podniesienie progu kwotowego między przestępstwami a wykroczeniami przeciwko mieniu do kwoty ¼ minimalnego wynagrodzenia za […]

Tagi:
Czytaj dalej

Komu przysługuje adwokat z urzędu

Post Image

Wszelkie sprawy toczące się na wokandzie łączą się z koniecznością poniesienia kosztów. Co zrobić, gdy nie stać nas na wynajęcie własnego adwokata? Ubieganie się o radcę prawnego z urzędu, przewidywane w polskim prawie, nie jest niestety rozwiązaniem dla każdego. Zatem kto i kiedy może starać się o pełnomocnika z urzędu? Adwokat bądź radca prawny z […]

Czytaj dalej

Zatarcie skazania

Post Image

Każdy wyrok skazujący rejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Karnym, zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2000 r. Tego rodzaju zapis sprawia, że skazana za przestępstwo osoba uchodzi w życiu prywatnym za osobę karaną. Fakt ten ma niebagatelne znaczenie dla opinii związanych z wykonywaniem różnych zawodów oraz w związku z zatrudnieniem sprawcy. Istnieje jednak możliwość […]

Tagi:
Czytaj dalej