Czym jest mobbing?

Post Image

Definicję mobbingu znajdziemy w Kodeksie Pracy: „Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników” (art.94, paragraf 2).

Tagi:
Czytaj dalej

Jaka temperatura wymagana jest w miejscu pracy?

Post Image

Nie jest tajemnicą, że odpowiednie warunki pracy wpływają pozytywnie na jej wykonywanie, a niejednokrotnie są wręcz niezbędne dla zachowania dobrego samopoczucia i koncentracji pracowników, niezbędnych przy świadczeniu pracy. Z tego powodu przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy regulują również kwestię minimalnej temperatury w miejscu pracy, jaką pracodawca zobowiązany jest zapewnić.

Tagi:
Czytaj dalej

Płatna pracująca sobota zamiast dnia wolnego – będą zmiany?

Post Image

W najbliższym tygodniu Sejm ma dyskutować nad nowelizacją Kodeksu pracy. Istnieje możliwość, że w pracującą sobotę będzie można więcej zarobić. Dopłaty do każdej przepracowanej godziny byłyby alternatywą dla „oddawanego” dnia wolnego.

Tagi:
Czytaj dalej

Jakie prawa ma pracownik zwolniony niezgodnie z obowiązującymi przepisami?

Post Image

Nieuzasadnione albo niezgodne z obowiązującym prawem zwolnienie z pracy uważane jest za bezprawne. Pracownik może wówczas dochodzić swoich praw na kilka sposobów.

Tagi:
Czytaj dalej

Polskie prawo a deklaracja sumienia lekarzy. Czy prof. Chazan łamie prawo?

Post Image

Deklaracja sumienia lekarzy to obecnie jeden z najbardziej kontrowersyjnych, ale i najczęściej poruszanych tematów w mediach. Wielu Polaków twierdzi, że każdy ma prawo żyć zgodnie z własnym sumieniem. Czy jednak deklaracja jest zgodna z prawem?

Czytaj dalej

Ciąża jako okres ochronny dla pracownicy

Post Image

Przepisy zawarte w kodeksie pracy mają na celu ochronę praw pracownika, w tym szczególnie pracownika uprzywilejowanego, jakim jest kobieta w ciąży. Podkreślić należy, że wynikająca z kodeksu ochrona dotyczy wyłącznie kobiet zatrudnionych w oparciu o stosunek pracy, czyli umowę o pracę.

Tagi:
Czytaj dalej

Kiedy pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie?

Post Image

Zwolnienie dyscyplinarne w myśl art. 52 Kodeksu Pracy, następuje gdy pracodawca rozwiązuje umowę o pracę bez wypowiedzenia, z winy pracownika.

Tagi:
Czytaj dalej

Wzór podania o refundację okularów korekcyjnych

Jak napisać podanie o dofinansowanie okularów korekcyjnych? Ułatwi Ci to formularz do pobrania za darmo.

Tagi:
Czytaj dalej

Umowa o zakazie konkurencji

Post Image

Umowa o zakazie konkurencji jest umową zawieraną pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Jej celem jest zapobieżenie ujawniania informacji o firmie przez pracownika. Dotyczy to sytuacji, w których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę

Tagi:
Czytaj dalej

Co robić, gdy pracodawca nie płaci?

Post Image

Obowiązkiem pracodawcy jest terminowe wypłacanie w całości wynagrodzenia każdemu pracownikowi, co najmniej raz w miesiącu, w stałym, ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie płatne z dołu należy wypłacać pod koniec miesiąca, a najpóźniej w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Gdy pracodawca nie przestrzega zasad ustalonych w umowie, pracownik może dochodzić swoich praw w Państwowej […]

Tagi:
Czytaj dalej