Umowa o pracę na czas nieokreślony – co musisz wiedzieć?

Słyszał o niej każdy. Jednak nie każdy wie z czym się ona wiąże. Umowa o pracę na czas nieokreślony – najbardziej pożądany dokument każdego pracownika. Czemu? Otóż nie ma umowy, która chroniłaby pracownika bardziej, niż właśnie ta na czas nieokreślony. Podpisanie jej daje stabilność, spokój i otwiera nowe możliwości (np. umożliwia wzięcie wyższego kredytu).

Umowa o pracę na czas nieokreślony – kilka najważniejszych informacji

Jest to forma zatrudnienia, która gwarantuje pracownikom porządną ochronę stosunku pracy. Wyróżnia się przede wszystkim długim okresem wypowiedzenia. Oznacza to, że pracownik, który został zwolniony, ma prawo do wykonywania pracy i pobierania wynagrodzenia przez określony czas, wynikający z wypowiedzianej umowy. Taki zapis zabezpiecza interesy pracowników i jest gwarancją tego, że nie utracą oni środków do życia z dnia na dzień. W zależności od tego, jak długo pracownik pozostawał zatrudniony, okres wypowiedzenia może trwać:

  • 2 tygodnie – jeżeli umowa została wypowiedziana pracownikowi, który był zatrudniony przez mniej niż 6 miesięcy,
  • miesiąc – jeżeli umowa została wypowiedziana pracownikowi, który był zatrudniony przez okres równy bądź dłuższy 6 miesiącom, ale nie dłuższy niż 3 lata,
  • 3 miesiące – jeżeli umowa została wypowiedziana pracownikowi, który był zatrudniony przez okres dłuższy niż 3 lata.

UoP na czas nieokreślony a pracodawca

Niestety, pozytywny obraz umowy o pracę na czas nieokreślony posiadają głównie pracownicy. Pracodawcy natomiast nie przepadają za tą formą zatrudnienia. Wiąże się to m.in. z długim okresem wypowiedzenia, który może wpłynąć negatywnie na atmosferę w firmie. Zwolniony pracownik, który pojawia się w miejscu pracy, może nawet spowodować spadek motywacji innych pracowników. To z kolei może przekładać się na ich efektywność i realne wyniki przedsiębiorstwa.

Nie jest to jednak jedyny powód, dla którego pracodawcy nie przepadają za umową o pracę na czas nieokreślony. Niechęć wynika również z konieczności wskazania konkretnych podstaw do tego, aby wręczyć pracownikowi wypowiedzenie. Powody, które poda pracodawca, mogą zostać bowiem poddane weryfikacji. Jeżeli dowody nie będą natomiast dostatecznie twarde, sąd może zarządzić wypłatę odszkodowania pracownikowi a nawet przywrócić go do pracy.

Umowa o pracę na czas nieokreślony – wady i zalety

Wady i zalety należy rozpatrywać w odniesieniu do tego, czy występuje się w roli pracownika, czy pracodawcy. Dla osoby udzielającej zatrudnienia ogromną wadą będzie długi okres wypowiedzenia i konieczność (czasem trudnych do udowodnienia) powodów rozwiązania umowy z pracownikiem. To samo będzie jednak dla pracownika zaletami wspomnianej formy zatrudnienia. Dla pracownika ważne są również dodatkowe świadczenia, do których nabywa on prawo z momentem podpisania umowy. Zaletą, której nie można odmówić, jest to, że pracownik zatrudniony w oparciu o UoP na czas nieokreślony, będzie spokojniejszy, bardziej zmotywowany i lojalny wobec pracodawcy.

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest formą zatrudnienia, która ma na celu głównie ochronę pracownika. Nie jest to zatem zaskakujące, że nie jest ona ulubionym dokumentem pracodawcy. Co ważne, każdy pracownik po 3-krotnym podpisaniu umowy o pracę na czas określony, musi dostać propozycję umowy o pracę na czas nieokreślony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.