Będzie łatwiej o odszkodowania w związku z reprywatyzacją

Będzie łatwiej o odszkodowania w związku z reprywatyzacją. Po wielu latach starań środowisk lokatorskich doszło do podpisana ustawy dotyczącej procedury wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień. Prezydent RP dokument podpisał 17 września 2020 roku i od tego momentu otrzymanie należnych środków finansowych ma przybiegać znacznie sprawniej.

Na aktualizację „Ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami” czekano kilka lat. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami obecnie o odszkodowania bądź zadośćuczynienia może starać się również następca prawny, gdy właściciel już zmarł.

Do tej pory większość kwestii odnośnie do  reprywatyzacji regulowane były na podstawie tzw. małej ustawy reprywatyzacyjna z dnia 17 września 2016 r. Przepisy umożliwiały m.in. odmówienie zwrotu odszkodowania np. gdy nieruchomość była przeznaczona na cele publiczne lub w wyniku wojny uległa zniszczeniu w więcej niż 66 proc. Właściciele nieruchomości nie zgadzali się z tymi przepisami, które w ich opinii niesprawiedliwie traktowały wiele osób, do których należały wiekowe kamienice i budynki. Wprowadzone poprawki satysfakcjonują zaangażowane grupy lokatorskie.

Co ważne, wszystkie dotychczasowe decyzje, które były związane z miastem stołecznym Warszawa są decyzjami prawomocnymi i rozpocznie się wkrótce wpływanie odszkodowań oraz zadośćuczynień. Należności trafią na rachunek Funduszu Reprywatyzacji i będą realizowane przez Ministerstwo Finansów. Na mocy podpisanej ustawy reprywatyzacja nie będzie możliwa w kilku dodatkowych przypadkach, jak m.in. przeznaczenie nieruchomości na cele naukowe i kulturowe czy w sytuacji dbania o prawidłowe relacje sąsiedzkie. Warto dodać, że osoby składająca wniosek reprywatyzacyjny bądź jego następcy prawni nie mogą być reprezentowani przez kuratora spadku lub kuratora w przypadku osoby, której miejsce pobytu pozostaje nieznane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.