Jak wykreślić hipotekę przymusową?

graja/bigstockphoto.com

Hipoteka przymusowa to zabezpieczenie wierzytelności na nieruchomości, które nie wymaga zgody dłużnika. Ustanawiana jest na podstawie wniosku wierzyciela wraz z tytułem uprawniającym do egzekucji. Po spłaceniu wierzytelności hipotekę należy wykreślić z księgi wieczystej.

Wpis hipoteki przymusowej umożliwia przejęcie nieruchomości przez wierzyciela, jeśli długi nie zostaną spłacone w odpowiednim terminie. Dlatego dłużnik powinien w miarę możliwości jak najszybciej spłacić zobowiązanie.

Jednak na tym nie koniec. Przepisy nie nakładają na wierzyciela obowiązku wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. Ma on to jedynie umożliwić – w praktyce oznacza to wydanie odpowiedniego dokumentu ze zgodą na wykreślenie. Zatem organ, który nałożył taką hipotekę, może wystąpić z wnioskiem o jej wykreślenie, ale nie jest to oczywiste. Zdarzają się też sytuacje, gdy US czy ZUS wysyła wnioski z dużym opóźnieniem. W takich sytuacjach właściciel nieruchomości powinien sam się tym zająć. Jest to o tyle istotne, że księga wieczysta powinna być zgodna ze stanem rzeczywistym. Poza tym taki wpis, nawet nieaktualny, może utrudniać ewentualną sprzedaż nieruchomości. Budzi on uzasadnione obawy potencjalnych nabywców, że nieruchomość jest nadal zadłużona, a dług przejdzie na nich, gdyż hipoteka przymusowa nie wygasa wraz z nabyciem nieruchomości.

Aby właściciel nieruchomości mógł złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki, musi mieć wspomnianą już zgodę wierzyciela. Zgoda taka musi być wydana na piśmie przez organ, który nałożył hipotekę, i poświadczona notarialnie. Składa się ją do sądu wraz z wypełnionym wnioskiem – jest to formularz KW-WPIS. Wymagana jest opłata sądowa – jej aktualna wysokość to 100 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.