Kontrola ruchu drogowego – zmiany w przepisach już od listopada!

Kontrola drogowa

Czas na zmiany. 7 listopada 2019 – dzień, w którym zaczynają obowiązywać nowe przepisy. Rewolucje dotyczą kontroli ruchu drogowego. Kto od tego chwili może kontrolować Twój pojazd? Czy możesz zostać zaproszony do radiowozu podczas kontroli? Plomba, która zabezpiecza ładunek – kto może ją zdjąć? Dowiedz się jakie zmiany weszły w życie w listopadzie 2019 roku.

Nowe przepisy – jakie zmiany?

Aktualizacja przepisów ma na celu przede wszystkim doprecyzowanie pewnych kwestii związanych z działaniami Policji podczas kontrolowania ruchu drogowego. Nowe zasady, w przeciwieństwie do poprzednich, określają miejsca, w których może stać radiowóz, gdy funkcjonariusze wykonują swoje obowiązki. Kontrola może zostać przeprowadzona w miejscu, gdzie postój jest zabroniony. Musi być ono jednak bezpieczne a sam proces nie może powodować utrudnień w ruchu drogowym.

Zmiany w przepisach regulują także prawa i obowiązki funkcjonariuszy. Od teraz prawo do kontroli przebiegu pojazdów zatrzymanych (a nawet tych przewożonych na lawetach) mają służby takie jak:

  • Policja,
  • Inspekcja Ruchu Drogowego,
  • Służba Celno-Skarbowa,
  • Straż Graniczna,
  • Żandarmeria Wojskowa.

Przebieg ten zostanie następnie umieszczony w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Kolejną, dość istotną zmianą jest to, że od 7 listopada 2019 roku każdy pojazd, który nie przejdzie wstępnej kontroli może zostać przymusowo skierowany na dodatkowy, bardziej szczegółowy przegląd. Dotyczy to także ciężarówek oraz autobusów. Dzięki takiemu rozwiązaniu ilość niesprawnych pojazdów znajdujących się na polskich drogach zostanie ograniczona. Tym samym podniesie się poziom bezpieczeństwa kierowców.

Kiedy wejdziesz do radiowozu?

Nowe przepisy określają również kilka dodatkowych sytuacji, w których policjant będzie mógł zaprosić właściciela kontrolowanego pojazdu do radiowozu. Może to być m.in. sytuacja, w której osoba zatrzymana wyrazi chęć zapłaty kartą za otrzymany mandat. W radiowozie mniej problemowe może okazać się również dokonanie oceny stanu zdrowia i umiejętności kontrolowanego kierowcy.

Testy trzeźwości

W tym przypadku rozporządzenie wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jest dość precyzyjne. Funkcjonariusz nie będzie miał obowiązku legitymowania się wszystkim kierowcom. Musi być on jednak odziany w mundur.

Nowe przepisy a zrywanie plomby

Funkcjonariusz, w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przewożonym przez pojazd ładunkiem, będzie miał prawo do zerwania plomby, która go zabezpiecza. Nowością jest również to, że od 7 listopada 2019 do zatrzymywania pojazdów na kontrolę uprawnieni są również inspektorzy ochrony środowiska. W tym wypadku jednak sprawdzenie przewożonych odpadów powinno odbywać się w określonych warunkach (przede wszystkim w towarzystwie wybranego uprawnionego, np. policjanta).

Zmiany w obowiązujących do tej pory przepisach kontroli ruchu drogowego wynikają z potrzeby zapewniania większego bezpieczeństwa kierowcom na polskich drogach. Nowością są przede wszystkim dodatkowe prawa i obowiązki funkcjonariuszy, którzy zatrzymują pojazdy. Przepisy obowiązujące od 7 listopada 2019 roku precyzują, które służby oraz w jakich mogą przeprowadzać kontrole.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.