Rękojmia a wady ukryte samochodu

Rekojmia a wady ukryte samochodu

Zakup nowego samochodu prosto z salonu wiąże się automatycznie z gwarancją udzielaną przez producenta, jednak jest to wydatek dużo większy niż zakup auta tej samej klasy na rynku wtórnym. Z tego powodu zdecydowana większość kupowanych w Polsce aut pochodzi z tzw. „drugiej ręki”, co oznacza, że zostały zakupione od dotychczasowego właściciela.

Zakup taki wiąże się z pewnym ryzykiem, jednak najczęściej ponoszą je ci kupujący, którzy po prostu nie zdają sobie sprawy, że osoba sprzedająca im auto również w jakimś zakresie ponosi za nie odpowiedzialność. Nie jest bowiem prawdą, że odpowiedzialność sprzedawców za wady rzeczy dotyczy wyłącznie rzeczy nowych.

Sprzedawca jest bowiem odpowiedzialny względem kupującego z tytułu rękojmi za wady rzeczy, zarówno fizyczne jak i prawne. Wadą ukrytą będzie taka wada, o której kupujący nie wiedział w momencie dokonywania zakupu. Dla istnienia odpowiedzialności sprzedawcy nie ma znaczenia czy wiedział on o wadzie, czy też nie, jednak konieczne przy tym jest, że kupujący o wadzie nie wiedział w chwili dokonywania zakupu.

Przede wszystkim należy sprecyzować definicję wady. Wadą rzeczy jest jej niezgodność z umową kupna-sprzedaży. Za niezgodną z umową należy uznać sytuację, gdy:

 • rzecz nie ma właściwości, które mieć powinna ze względu na cel w umowie oznaczony, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
 • nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał sprzedawca,
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedającego przed zawarciem umowy, a sprzedający nie zgłosił co do tego zastrzeżeń,
 • została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.

Aby więc kupujący mógł skorzystać z rękojmi, muszą łącznie wystąpić następujące okoliczności:

 • samochód musi posiadać wadę fizyczną lub prawną,
 • istnienie wady jest niezgodne z zapewnieniami sprzedawcy co do stanu auta,
 • kupujący o wadzie nie wiedział w chwili dokonywania zakupu,
 • wada lub jej przyczyna istniała w pojeździe w chwili jego sprzedaży.

Z tego tytułu sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec kupującego, któremu przysługują następujące prawa:

 • żądanie obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie wadę usunie, co nie spowoduje po stronie kupującego nadmiernych niedogodności, lub też jeśli sprzedawca wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad,
 • jeśli sprzedający jest konsumentem, czyli np. gdy samochód został kupiony z komisu, przysługuje mu prawo wyboru co do tego czy wada ma być usunięta, czy rzecz wymieniona, chyba że wybrany przez kupującego sposób doprowadzenia rzeczy do stanu zgodnego z umową rodzi niewspółmiernie wyższe koszty niż sposób zaproponowany przez sprzedawcę, albo jest z przyczyn obiektywnych niemożliwy do zrealizowania,

Obniżenie ceny powinno być proporcjonalne do istniejącej wady, czyli różnicy w wartości auta pozbawionego wady z autem, które wadę posiada. Kupujący natomiast nie może odstąpić od umowy, jeśli wykryta wada jest nieistotna.

Dodatkowo jeśli kupujący w związku z istnieniem wady poniósł szkodę, może żądać od sprzedawcy jej naprawienia, chyba że szkoda powstała na skutek okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

Jeden komentarz

 1. Szepler pisze:

  Witam,proszę o pomoc,..tydzień temu kupiłam auto z komisu okazało się ,że auto było zalane,I inne przy tym defekty wyszły,a na umowie pan się zabezpieczył ze zmianką: komis nie ponosi odpowiedzialnosci za wady fizyczne I prawne pojazdu.Pomocy! jak „pojechać” z tym gościem ,zeby odzyskać pieniądze?.Proszę o pomoc

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.