Drzewo na działce – kiedy i jak można usunąć?

Własność działki nie oznacza, że możemy nią dysponować bez ograniczeń i poza literą prawa. Roślinność, która znajduje się na terenie posesji, objęta jest szczególnym nadzorem. Kiedy można usunąć drzewo z własnej nieruchomości i jakie formalności są potrzebne? Czy można to zrobić bez zezwolenia?
Wydawać by się mogło, że usunięcie drzewa z własnej działki zależy tylko od woli właścicieli. Jednak  okazuje się, że jest to bardziej skomplikowany proces wymagający stosowanego pozwolenia. Ingerowanie w przyrodę reguluje prawo ochrony środowiska i podlegamy mu także na własnościowej nieruchomości. Właściciel podlega ograniczeniom, jeśli chodzi o swobodne zarządzanie zielenią, w szczególności w kwestii wycinki drzew. Czy jest sposób na to, aby je usunąć i jak to zrobić?

Pozwolenie na wycięcie drzewa

Jeśli chcemy usunąć z posesji drzewo, musimy ubiegać się o stosowne pozwolenie. Zezwolenie wydaje urząd ze względu na właściwość terytorialną rośliny. Może to być wójt, burmistrz, prezydent miasta lub konserwator zabytków, ewentualnie zarządca. Wnioskodawca to posiadacz nieruchomości, jeśli ją wynajmuje, niezbędna będzie zgoda właściciela.

Czy można usunąć drzewo bez pozwolenia?

Jeśli drzewo lub krzew rosną na działkach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, to pozwolenie na usunięcie rośliny nie jest wymagane. Ale gdy obwód pnia przekracza określoną wartość, to podlega obowiązkowi zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa. O jakie wartości chodzi? Mowa o drzewach, których obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm jest większy niż:

  • 80 cm (topole, wierzby, klony),
  • 65 cm (kasztanowiec, robinia akacjowa, platan),
  • 50 cm (pozostałe gatunki).

Zanim otrzymamy odpowiedź, odpowiedni organ powinien w terminie 21 dni przeprowadzić oględziny. Następnie ma 14 dni na wniesienie sprzeciwu, a jeśli tego nie zrobi, możemy usunąć drzewo. Zgłoszenie zamiaru nie jest konieczne, jeśli drzewo jest cieńsze niż podane wartości.

Konsekwencja bezprawnego działania

Jeśli usuniemy drzewo, które powinno być zgłoszone bez ubiegania się o stosowny dokument, to zgodnie z artykułem 88 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo ochrony środowiska organ nakłada karę pieniężną. Wynosi ona dwukrotność ustawowej opłaty za usunięcie drzewa, czyli nawet 1000 zł.

Wycinka drzew na posesji nie zawsze zależy od naszej decyzji. Warto wiedzieć, kiedy możemy zrobić to bez pozwolenia, a kiedy konieczne jest wnioskowanie o oficjalny dokument lub zgłoszenie zamiaru wycinki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.