Wzór pozwu o ustalenie ojcostwa

Dowiedz się, jak przygotować pozew o ustalenie ojcostwa. Pobierz darmowy wzór pisma procesowego.

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym pozew o sądowe ustalenie ojcostwa w odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania sądzie rejonowym może złożyć zarówno matka, jak i ojciec małoletniego, po osiągnięciu pełnoletności dziecko z wnioskiem może wystąpić samo. To często konieczny krok towarzyszący procesom o zasądzenie alimentów czy ustalenie sprawowania opieki nad dzieckiem. By pozew miał moc prawną i został w ogóle rozpatrzony, powinien zostać złożony w odpowiedniej formie. Przykładowy wzór pisma udostępniamy poniżej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.