Status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii – zostało niewiele czasu

Już tylko do końca czerwca obywatele Państwa UE, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, mogą złożyć wniosek o status osoby osiedlonej lub tymczasowy status osoby osiedlonej, jeśli chcą zachować prawa nabyte przed końcem okresu przejściowego po Brexicie.

Pomimo że nie są prowadzone statystyki w tym zakresie, liczba przyjętych aplikacji pokazuje, że osób, które jeszcze nie złożyły wniosku, zostało już niewiele. Na koniec maja odnotowano 5,61 mln złożonych wniosków, z czego 5,27 mln zostało rozpatrzonych pozytywnie – 52% wnioskodawców otrzymało status osoby osiedlonej (settled status), a 43% otrzymało status tymczasowy (pre-settled status). Pozostałe wnioski zostały odrzucone lub były nieważne. Dane na koniec marca br. pokazują, że najwięcej aplikujących pochodziło z Polski, Rumunii i Włoch. Do 30 czerwca wnioski o przyznanie statusu mogą składać osoby, które przebywały w Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2020 r., czyli przed końcem okresu przejściowego po Brexicie. Osobom, które nie uzyskają statusu osoby osiedlonej, może grozić deportacja.

Na koniec czerwca 2020 r. szacowano, że w Wielkiej Brytanii na stałe przebywa 3,482 mln obywateli UE, z czego ponad 800 tysięcy to Polacy. Liczba złożonych wniosków znacznie przewyższa te szacunki. Dzieje się tak dlatego, że możliwość aplikowania o status osoby osiedlonej miały nie tylko osoby, które faktycznie w danym momencie zamieszkiwały Wielką Brytanię, ale również ci, którzy po okresie mieszkania na Wyspach, wyjechali. Część z tych osób skorzystała z tej możliwości i, aby zapewnić sobie możliwość powrotu, zdecydowała się na złożenie wniosku.

Nabór wniosków o nadanie statusu osoby osiedlonej rozpoczął się 30 marca 2019 r. To, jaki status uzyska dana osoba, uzależnione jest od tego, jak długo przebywała w Wielkiej Brytanii. Minimum pięcioletni nieprzerwany pobyt w kraju upoważnia do uzyskania statusu osoby osiedlonej, natomiast ci, którzy nie spełniają tego warunku, otrzymują tymczasowy status osoby osiedlonej. Istnieje jednak możliwość zmiany tymczasowego statusu, kiedy upłynie 5 lat nieprzerwanego pobytu w Wielkiej Brytanii.

Od 1 stycznia 2021 r. obywatele państw UE chcący mieszkać i pracować w Wielkiej Brytanii, podobnie jak obywatele pozostałych krajów, muszą przed przyjazdem uzyskać wizę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.