Tarcza antykryzysowa – główne założenia

Rząd wdrożył już regulacje związane z pierwszą wersją tarczy antykryzysowej, które mają na celu pomóc polskim przedsiębiorcom przetrwać kryzys związany z epidemią koronawirusa. Regulacje zmieniają się jak w kalejdoskopie, więc założenia opisane w tekście są aktualne na dzień 7 kwietnia 2020 r.

Tarcza antykryzysowa to szereg prawnych rozwiązań, które mają pomóc przedsiębiorcom zachować płynność finansową oraz utrzymać miejsca pracy. Rozwiązania mają być dostosowane do konkretnych potrzeb firm, więc ich dostępność może się różnić. Tarcza antykryzysowa jest oparta na pięciu filarach.

I filar – bezpieczeństwo pracowników

W ramach ochrony miejsc pracy rząd proponuje dopłaty do pensji – 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, jeśli właściciel firmy obniży wymiar pracy pracowników. Jeżeli zdecyduje się na przestój, to dopłata wyniesie 50% minimalnego wynagrodzenia.

Dodatkowo osoby samozatrudnione albo pracujące na umowę zlecenie lub dzieło mogą otrzymać od ZUS-u jednorazowe świadczenie w wysokości 2080 zł brutto.

Rodzice mogą liczyć na zasiłek opiekuńczy i sprawować opiekę nad dziećmi do 8 lat, które nie mogą uczęszczać teraz do szkół i przedszkoli.

UOKiK zobowiązał banki do wprowadzenia wakacji kredytowych, czyli możliwości zawieszenia rat kredytów dla klientów indywidualnych i firmowych.

II filar – finansowanie przedsiębiorstw

Mikrofirmy (zatrudniające do 9 osób) otrzymają bezzwrotną pożyczkę w wysokości 5 tys. zł, jeśli nie zwolnią pracowników przez najbliższe trzy miesiące.

Firmy, które aktualnie korzystają z kredytu obrotowego, będą mogły go automatycznie odnowić, a ich zdolność kredytowa będzie badana na koniec lutego 2020 r.

Mikroprzedsiębiorcy i samozatrudnieni mogą także skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS przed 3 miesiące. Przysługuje to firmom, których przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce brutto.

Dodatkowo wydłużono terminy na złożenie deklaracji PIT i CIT.

III filar – ochrona zdrowia

Ogólnie działania w ramach trzeciego filaru opierają się na zwiększeniu dofinansowania służby medycznej – więcej pieniędzy na walkę z koronawirusem, cyfryzacja opieki zdrowotnej i inwestycja w infrastrukturę medyczną.

IV filar – wzmocnienie systemu finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego i Ministerstwo Finansów opracowało pakiet regulacyjny, który ma się przyczynić do poprawy stabilności funkcjonowania banków oraz lepszej oceny ryzyka kredytowania.

Natomiast pakiet płynnościowy Narodowego Banku Polskiego ma za zadanie utrzymać płynność środków w sektorze bankowym.

V filar – program inwestycji publicznych

Rząd wyodrębnił obszary, które zostaną uprawnione do zwiększonych wydatków inwestycyjnych. Są to: infrastruktura, modernizacja szkół i szpitali, transformacja energetyczna, cyfryzacja, biotechnologia i farmacja, polityka ochrony środowiska. Ostatecznie premier będzie decydował, do kogo trafią dodatkowe środki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.