Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Kirill_M/bigstockphoto.com

Czeka nas rewolucja w doręczaniu listów. Będzie to spore ułatwienie przede wszystkim w kontaktach urzędów z obywatelami.

Celem ustawy o e-doręczeniach jest całkowita cyfryzacja komunikacji między państwem a obywatelami i firmami, czyli ułatwienie kontaktu z instytucjami bez konieczności wychodzenia z domu. Projekt ustawy został przyjęty przez rząd. Zakłada, że osoby wykluczone cyfrowo nadal będą otrzymywać pisma w postaci papierowej w sposób tradycyjny.

Usługa elektronicznego doręczania korespondencji będzie całkowicie darmowa i dobrowolna. Operatorem wyznaczonym do jej świadczenia będzie Poczta Polska, która do roku 2025 będzie miała wyłączność na obsługę urzędowych e-doręczeń. Skrzynkę do odbioru korespondencji będzie można założyć na stronie gov.pl, a logowanie do niej odbywać się będzie za pomocą Profilu Zaufanego. W takim sposób można będzie wysyłać i odbierać przesyłki urzędowe. Aby realizacja usługi była możliwa stworzony zostanie nowy rejestr zawierający bazę adresów elektronicznych. Korzystać z niej będą urzędy w celu skontaktowania się z obywatelem.

Resort cyfryzacji podkreśla, że doręczenie elektroniczne będą nie tylko wygodniejsze, ale i tańsze niż wysyłanie listów pocztą tradycyjną. „Zakładamy, że przesyłki elektroniczne będą w stosunku do tych tradycyjnych tańsze o jakieś 40 procent” – wylicza Marek Zagórski. Z tym, że wszystkie koszty leżeć będą po stronie administracji publicznej. Dla obywateli usługa będzie bezpłatna.
Osoby, które nie posiadają adresu elektronicznego i nie chcą lub nie mogą korzystać z e-doręczeń, będą otrzymywały listy w postaci papierowej. E-doręczenie z punktu widzenia prawa będzie miało taką samą ważność jak wysłanie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.

„Nasz adres zamieszkania w świecie cyfrowym będzie przechowywany w specjalnie na te potrzeby stworzonym nowym rejestrze, tzw. bazie adresów elektronicznych. Obywatel czy przedsiębiorca, korzystający z publicznej usługi operatora wyznaczonego będzie miał do niej dostęp ze strony GOV.PL. Dla tych wszystkich, którzy będą chcieli tak jak dotąd odbierać korespondencję w formie papierowej, nic się nie zmieni. Dzięki tzw. usłudze hybrydowej operatora wyznaczonego korespondencja do nich zostanie dostarczona przez listonosza w kopercie”- wyjaśnia resort.
Wprowadzenie e-doręczeń znacznie skróci obrót korespondencji, a adresatowi i nadawcy da dowód doręczenia. W efekcie możliwe będzie również załatwianie spraw urzędowych na odległość zarówno przez obywateli, jak i przedsiębiorców.

Jeśli ustawa pomyślnie przejdzie przez obie izby parlamentu zacznie obowiązywać od 1 października 2020 roku. W roku kolejnym z rozwiązania tego zacznie korzystać administracja rządowa, a w roku 2023 samorządy. Docelowo zmiany mają objąć również urzędy centralne i sądy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.